Jerrys Christian Links

www.reocities.com/Athens/8158/Christ.html

Jesuschristcjbtjener netto

Counter

Ingen Frames

Rammer inn

Undertegn Guestbook

Sikt Guestbook

Fransk

Tysk

Spansk

Italiener

Portuguese

Taster inn en url å å dra tilGjennomsøk Encyclopedia Britannica

Lycos Language Translation

Oversett fra

Akkurat maskinskriv url av en webpage
Eksempelhttp://www.reocities.com/Athens/8158/christ.html


Altavista Translations


Gjennomsøk Altavista i Any Language

Fri Translation
Mere NorwegianOther Languages

Vev Page Translator

All Netscape Languages

Lord er Min ShepherdI ikke skal skal ville ha. Han maketh som meg å å ligge ned In grønne beiter denHe leadeth meg ved siden av de stillee vannene. Han restoreth min sjel. Han leadeth meg i stiene Of righteousness for His navns skyld. Ja-stemmeskjønt I tur gjennom dalen Of skyggen av dødI ikke skal skal frykte noen onde denFor Thou kunst med meg denThy kjepp og Thy som stab de trøster meg. Du preparest en tabell før meg In tilstedeværelsen av mine fienderThou anointest mitt hode med olje. Min kopp runneth overSurely godhet og nåde skal skal følge meg All dagene av mitt liv denAnd I skal skal bo In huset av Lord.

2 Timothy 3
1 This vet ogsådet i de siste dagene farefulle tider skal skal komme
2 For menn skal skal være elskere av deres egene selver dencovetous denboastersstolt
blasphemerssom vÆrer ulydig til foreldreunthankfulunholy
3 Without naturlig hengivenhettrucebreakersfalsk accusersincontinent
voldsomdespisers av de at er god
4 Traitorsheadyhighmindedelskere av fornøyelser mere enn elskere av God
5 Having en form av godlinessmen nekting av kraften deravfra slik vender borte.
6 For av denne sorten er de som kryper inn i hus
og blyfange dume kvinner som vÆrer lastet med synder
leder borte med divers begjær
7 Ever som lærerog aldri kyndig å å komme til kunnskapen av sannheten
8 Now da Jannes og Jambres motsto Mosesså gjør disse også motstår sannhetenmenn av korrupte sinnreprobate angÅende troa.
9 But som de ikke skal skal fortsette noen befordringfor deres tåpelighet skal skal være åpenbar opp på alle mennda deres også.

Den Beste Christian Links

Gjennomsøk All Sites


Kristelig Books Online

Gjennomsøk Bible Study Tools


Bibel Commentaries

Kristelig Links

Omnilist Christian Links

AlliEn Biblical Resources Search

1917 Scofield Reference Bible med Footnotes

Kristelig Newsgroups

Bibel Doctrine

Crosswalks Bible Resources

Let etter

Crosswalk Web Directory

Christsites

Bibel Studies

Kjær Heavenly Father
Jeg tilstår at I har har syndet mot Heaven
Og i deres sikt og behov forgiveness.
Mange takk for å sende deres sønn Jesus
å å dø på koret for mine synderi henhold til Scriptures
Og I mange takk for å heve Him fra de døde.
I dag I spør Him å å komme inn i mitt hjerte å
Meg fra min synd og blir min Lord og Savior.
Jeg gir meg selv til De. I JesusNAVNEI ber.
Amen.

Gammel og Og Testament av KJV

Bibel Commentaries

Gjennomsøk Jerrys Christian Links Site Map


Bibel Commentaries

Kristelig Search Engines

Jeg Dreamed I så St Augustine

Kirke Source

Virtuell Christianity

Kristelig Documents

Fransk Top Christian Links

Fransk Christian Portals

Let etter
bruk Inkluder Study Tools HELP
Min Preferences

Øverst Christian Sites

Ortodoks Studies

Kongerike av God

Dagens English Version av Bible

Parables av Jesus

Bibelsk Studies

Kristelig Best Language Resources

Historie av Bible

Jesus Christ

Judaism

Evig Life gjennom Jesus Christ

Kristelig Answers

Verden Wide Study Bible

Jesus erherre

Kristelig Organizations

Omnilist av Christian Starting Points

Gjennomsøk Omnilist Directory

Katolsk Encyclopedia Jesus Christ

Judaism Directories

Judaism og Jewish Resources

Slutt Times Blood Bath

Liv av Jesus

Sammendrag av World Religions

Eastons Bible Dictionary

Douay-Rheims Bible

Atlanta Churches

Kristelig Texts

Land av World

Liv av Christ

Virtuell Christianity Bibles

Kinesisk Bible

Bibel Study Tools

Bibelsk Resources

Konge James Bible

Maven Jewish Israel Links

Tidlig Church History

Luthers 95 Theses

Ord av Jesus

Gjennomførbar Outline Series Revelation

On-line Study Bible


Vev Crosswalk Steder Katalog Bibel

1611 King James Bible

NettoMinistries Christian Links

Daniels 70th Week

Måte av Christ

Kristelig Web Directory

Kristelig Doctrine

Armageddon

Pico Search

Tribulation

Liv av Christ

Hva Bible sier omtrent Tribulation

Jødisk Internet Links

Hva Bible sier omtrent Grace

Hva Bible sier omtrent Faith

Verden Wide Encyclopedia av Christ

Rapture av Church

Apocrypha

John 3:16

All av Jesus Parables

Katolsk Directories

Ledd til Virtual Christianity

GammelNew Testament Studies

All i One Indexes

Encyclopedia av Christianity

Personlig Homepages

Crosssearch Directory

Ny Testament Gateway

Gjennomsøk Jerrys Christian Links


All Books av Bible

Jødisk Links

Mange More Judaism Links

Folks New Testament

Altavista

Kristelig Regeneration

Kristelig Megasite

Bibel Study Sermons

Kristelig Colleges og Universities

Gjennomsøk Crosswalk Directory


Ny Advent Catholic Links

Oversettelser

Internasjonal Bible Society

Bible

Jesus Christ

Ecclesiastes 3:1-8

Great Commandment

Falsk Teachers

Slutt Times Prophecy

Åpenbaring 12:12

Ve til beboerne av jorden og sjøen! For djevelen har har kommet ned til De somhar stor vredefordi han vet at han har en kort tid.

John 3:16

For God slik elsket verdenen som He ga His bare begotten sønnden whosoever believeth i Him ikke burde burde omkomme men har evig liv.

18 Foreign Language Christian Links

Kristendom i 30 Languages

Kristelig Links for All Countries

Historie av Christianity

Utenlandsk Languages Page

LatinGreekog Hebrew Bibles

Brigada Web Directories

Jerrys Bookmarks

Les Bible i 60 Languages

All Books av King James Bible

Ten Commandments

Ti Commandments

Utvandring 20

2 I er LORD thy Godsom har har tatt deg ut av landet av Egyptut av huset av bondage.
3 Thou ikke skal skal ha noen andre guder før meg.
4 Thou ikke skal skal lage opp på deg noe graven avbilde
eller noe likhet av noe ting som er i himmel ovenfor
eller det er i jorden undereller det er i vannet under jorden
5 Thou ikke skal skal bukke ned thyself til demeller tjener demfor I LORD thy God er En Sjalu God
besøking av iniquity av fedrene på barn
opp på den tredje og fjerde produksjonen av dem som hater meg
6 And shewing nåde opp på dem i tusenvis som elsker megog beholder min commandments.
7 Thou ikke skal skal ta navnet av LORD thy God forgjeves
For LORD ikke skal skal holde ham guiltless den taketh hans navn forgjeves.
8 Remember sabbath dagå å beholde det hellig.
9 Six dager skulle Du arbeiderog gjør all thy arbeid
10 But sjuende dagen er sabbath av LORD thy God
i det Du ikke skal skal gjøre noe arbeidDueller thy sønneller thy datter
thy manservanteller thy maidservanteller thy fe
eller thy fremmed som er innenfor thy porter
11 For om seks dager LORD laget himmel og jordsjøen
og all at i dem erog hvilte sjuende dagen
Hvorfor LORD velsignet sabbath dagog hallowed det.
12 Honour thy far og thy morden thy dager kan kan være lang på landet
Som LORD thy God giveth deg.
13 Thou ikke skal skal drepe.
14 Thou ikke skal skal forplikte adultery.
15 Thou ikke skal skal stjele.
16 Thou ikke skal skal bære falsk vitne mot thy nabo.
17 Thou skulle ikke covet thy nabos hus
Du skulle ikke covet thy nabos kone
eller hans manservanteller hans maidservanteller hans okse
Eller hans eseleller noe ting som er thy nabos.

Ti Commandments
Deuteronomy 5
6I er LORD Deres Godsom tok De ut av Egyptut av landet av slaveri. 7You ikke skal skal ha noen andre guder før1meg
8You ikke skal skal lage for Dem et idol i formen av noe som helst i himmel
Ovenfor eller på jorden under eller i vannene under.
9 You ikke skal skal bukke ned til dem eller tilber demfor I DENLORD Deres Goder En Sjalu God
avstraffelse av barn for synden av fedrene til den tredje og fjerde produksjonen av de som hater meg
10 men vise kjærlighet til et tusenproduksjonerav de som elsker meg og beholder min commandments.
11You ikke skal skal misbruke navnet av LORD Deres God
for LORD ikke skal skal holde noen guiltless som misbruker hans navn
12Observe Sabbath dag ved å beholde det hellig
da LORD Deres God har har kommandert De
13 Six dager som De skal skal arbeide og gjør all deres arbeid
14 men sjuende dagen er En Sabbath til LORD Deres God.
På det De ikke skal skal gjøre noe arbeidverken Deeller deres sønn eller datter
eller deres manservant eller maidservanteller deres oksederes esel eller noe av deres dyreller det utenlandske innenfor deres porterslik at deres manservant og maidservant kan kan hvileda De gjør
15 Remember at De var slaver i Egypt og at LORD Deres God
Tok De ut av der med en mektig hånd og en outstretched arm.
Derfor LORD Deres God har har kommandert De å å observere Sabbath
16Honor deres far og deres morda LORD Deres God har har kommandert De
slik at De kan kan leve lang og at det kan kan dra godt med
I landet LORD Deres God gir De.
17You ikke skal skal myrde
18You ikke skal skal forplikte adultery
19You ikke skal skal stjele
20You ikke skal skal gi falskt vitneforklaring mot deres nabo
21You skal ikke covet deres nabos kone.
De ikke skal skal sette deres ønske på deres nabos hus eller land
Hans manservant eller maidservanthans okse eller eseleller noe som helst som tilhører deres nabo.
Bibel Study Tools

Katolsk Christian Links

Mere Catholic Links

Shroud av Turin

Katolsk Links

Judaism og Jewish Resources

Rapture Eschatology og Prophecy

Yahoo Denominations

Baptist. org

Jerusalem Temple

Trosbekjennelser og Confessions av Christian Church

Trosbekjennelser av Christian Churches

Trosbekjennelser av Christendom

Ecole Initiative

Gjennomsøk Christian Classics Ethereal Library


Hall av Church History

Kristelig Creeds

Før til Early Church Documents

Kristelig Denominations

Katolsk Encyclopedia

Kristelig Answers Online Bible

Religion Online

Kristelig Books

Kristelig Portals

JesusPrayer på Cross

John 17:1-26
John 17 1 After Jesus sa dettehan så mot himmel og bedtFathertiden har har kommet. Glorifiser Deres Sonsom Deres Son kan kan glorifisere De
2 For som De bevilget ham myndighet over all folk som han kunne kunne gi evig liv til all de De har har gitt
3 Now dette er evig livat de kan kan vite DeDen Eneste Sanne Godog Jesus Christsom De har
4 I har har føredd De ære på jorden ved å fullføre som arbeidet De ga meg å
5 And nåFatherglorifiserer meg i deres tilstedeværelse med æren I hadde med De før verdenen begynte.
6 I har har åpenbart De1de de som De ga meg ut av verdenen. De var DeresDe ga dem til meg og de har har adlydt deres ord
7 Now som de vet at alt De har har gitt meg kommer fra De
8 For I ga dem ordene som De ga meg og de aksepterte dem. De visste med sikkerhet at I kom fra Deog de trodde at De sendte meg.
9 I ber for dem. Jeg ikke ber for verdenenmen for de De har har gitt megfor de er Deres
10 All I har er Deresog all som De har er min. Og ære har har kommet til meg gjennom dem
11 I skal skal forbli i verdenen ikke mermen de er stille i verdenenog I kommer til De. Hellig Fatherbeskytter dem ved kraften av deres navnnavnet De ga megslik at de kan kan være en da vi er en
12 While I var med demI beskyttet dem og btholde dem safe ved at kaller De ga meg. Ingen er blitt er blitt tapt unntar den fortapte til ødeleggelse slik at Scripture
13 I kommer til De nåmen I å å si disse tingene mens I er stille i verdenenslik at de kan kan ha det fulle målet av min glede innenfor
14 I har har gitt dem deres ord og verdenen har har hatet demfor de å å være ikke av verdenen mer enn I er
15 My bønn er ikke at De tar dem ut av verdenen men at De beskytter dem fra ondet en.
16 They er ikke av verdenenselv da I er ikke av det.
17 Sanctify2dem ved sannhetenderes ord er sannhet.
18 As som De sendte meg inn i verdenenI har har sendt dem inn i verdenen
19 For dem I sanctify meg selvsom de også kan kan være sant sanctified
20 My bønn er ikke for dem alene. Jeg ber også for de som skal skal tro på meg gjennom deres budskap
21 at all av dem kan kan være en denFatherakkurat da De er som i meg og I er i De. Kunn de også er i oss slik at verdenen kan kan tro at De har har sendt
22 I har har gitt dem æren som De ga megsom de kan kan være en da vi er en
23 I i dem og De i meg. Kunn de bli bli føredd å å fullføre enhet å å la verdenen vet at De sendte meg og har har elsket dem selv da
24 FatherI vil ha de De har har gitt meg å å være med meg hvor I erog å å se min som æreæren De har har gitt meg fordi De elsket meg før
25 Righteous Fatherskjønt verdenen ikke vet DeI vet Deog de vet at De har har sendt meg
26 I har har laget som De er blitt er blitt visst til demog som skal skal fortsette å å lage De som blir blir visst i som rekkefølge som kjærligheten De har for meg som kan kan være i dem og.

Er De rapture beredt ?

Eldgammel Biblical Studies

Gjennomsøk Crosswalk


Eldgammel Texts og Manuscripts

Øverst 100

Øverst 200

Interpretere Ancient Manuscripts

Teologi Resources

Bibel Links

Trosbekjennelser og Confessions

Vev Resources

Gjennomsøk MSN

Gjennomsøk Web for

Kristelig Classics Library

Bibelsk Studies

Bibel Browser

Geochristians

Noncanonical Books av Bible

Mange Christian Search Engines

Innhold av Last Days Prophecy

Ressurs Pages for Biblical Studies

Gjennomsøk Online Study Bible


100 Versions av Bible

Klassisk Christian Literature

Kristelig Classics

Før til Christian Literature

Gjennomsøk Crossdaily

Død Sea Scrolls

Studium av Judaism Christianity

C. S. Lewis

Matthew 24:3-33

Olivet Discourse

Og da han satt på Mount av Olivesdisippel kom opp på ham

privatordspråkTell ossnår skal disse tingene erog

Hva skal skal være skiltet av thy kommingog av slutten av verdenen?

Og Jesus svarte og sagt opp på demTake hensyn som ingen mann bedrar De.

For mange skal skal komme i mitt navn denordspråk denI å å være Christog skal.

Og ye skal skal høre av kriger og rykter av krigerse den ye ikke bli bli brydd

For alle disse tingene må må komme å å passere denmen slutten er ikke.

For nasjon skal skal stige mot nasjonog kongerike mot kongerike

Og det skal skal være hungersnøderog pestilencesog jordskjelvi divers steder.

All disse er begynningen av bedrøvelser.

Da skull de leverer De opp å bli å bli rammetog skal skal drepe

Og ye vil bli vil bli hatet av alle nasjer for min navn.

Og da skal mange bli bli fornærmetog skal skal svikte hverandre

Og skal skal hate hverandre.

Og mange falske profeter skal skal stigeog skal skal bedra.

Og fordi iniquity finnes i overflodkjærligheten av mange skal vokskulde.

Men han som skal skal holde ut til sluttendet samme vil.

Og dette evangeliet av kongeriket vil bli vil bli preket i all

For en vitne opp på alle nasjerog da skal slutten kommer.

Når ye derfor skal skal se abomination av ødeleggelse

taledd av ved Daniel profetenposisjon i det hellige stedet

whosoever readeth lar ham forstår

Da la dem som er i Judaea flykter inn i fjellene

La ham som er på housetop ikke kommer ned å å ta anythingout av hans hus denA

Neiter lar ham som er i feltreturryggen å å ta hans klær.

Og ve opp på dem som er med barnog til dem som gir suger i de dagene!

Men ber ye som deres flykt er ikke i vinterverken på sabbath dag

For da skal skal være stor tribulationslik som var ikke siden begynnelsen

Av verdenen til denne gangeningeneller noensinne skal skal være.

Og unntar de dagene burde bli burde bli forkortetder ikke skal noen flesk bli

Men for det velger skyld som de dagene vil bli.

Da om noe mann skal skal si opp på De denLoher er Christeller dertror det ikke.

For der skal skal oppstå Falsk Christsog falske profeter

og skal viste store skilt og undreinsomuch detom det var mulig

De skal skal bedra det meget velger.

Besku I har har fortalt De før.

Hvorfor om de skal skal si opp på De denBeholdhan er i ørkenen

Dra ikke frembesku han er i de hemmelige kammrenetror det ikke.

For som lynet cometh ut av østog shineth selv opp på vest

Så skal kommingen av Son av mann er.

For wheresoever carcase erder vil ørnene bli bli samlet sammen.

Straks etter tribulation de dagene skull sola er bli bli mørklagt

og månen ikke skal skal gi hennes lysog stjernene skal skal falle fra Heaven

og kreftene av himmel vil bli vil bli ristet

Og da skal skal komme fram skiltet av Son av mann i Heaven

og da skal alle stammer av jorden sørger

og de skal skal se Son av mannkomming i skyene av Heaven

Med kraft og stor ære.

Og han skal skal sende hans engel med en stor lyd av en trompet

Og de skal skal samle sammen hans velger fra de fire vindenefra en slutt av Heaven til det andre.

Nå lær en parable av figtreetWhen hans gren å å være ennå øm

og puteth frem forlaterye vet at den sommeren er nigh

Slik likeså yenår ye skal skal se alle disse tingene

Vet at det er nærselv på dørene.
Matthew 24:3-33.

Gjennomsøk Goshen


Kronologi av Jesus Life

All Christian Denominations

Ti Commandments fra Exodus

NettoMinistries Christain Links

Ting til Remember

1. Jesus Christ er Lord.

2. Jesus er Divine Son av God.

3. Jesus var født overnaturlig av Holy Spirit og Virgin Mary.

4. Holy Bible er Inspired Word av God ved Holy Spirit om Jesus Christ.

5. Jesus Christ døde på Cross å å spare oss fra våre synder.

6. På tredje dag Jesus var resurrected fra de døde.

7. Vi blir blir spart ved Grace fordi Christ døde på Cross for ossikke ved arbeider.

8. Ikke det er noe som vi kan kan gjøre å å spare oss uten Jesus.

9. Gud sender oss En ComforterHoly Spiritå å føre våre tiltak på jorden.

10. Jesus Christ har at har sikret oss av His Second Coming skal skal ta oss som Saints inn i.

Jesus Loves You

All Search Engines

Historisk Theology

Om denne gangen levde Jesusen vis mannom det er skikkelig å å kalle ham en mannfor han var en doer av vidunderlige arbeideren lærer av slike menn da mottar sannheten med fornøyelse. Han tegnet over til ham mange av Jews og mange av Greeks. Han var Christ. Og da Pilatepå instigation av hovedmennene amonga osshadde hadde dømt ham til koretde som hadde hadde elsket ham først gjorde ikke forsake. For han kom fram til dem levende igjen på tredje dagde guddommelige profetene haende foretold disse og mange andre vidunderlige ting angÅende ham. Og sect av Christiansså kalte afterhimer ikke extinct til denne dagen.
Flavius Augustus

300 International Countries med Search Engines

Gjennomsøk Crosssearch


Kingdom av Heaven
Kongeriket av Heaven er som opp på en viss kongesom laget et ekteskap for hans sønn.
Og sendte frem hans tjenere å å kalle dem som ble ble budt til bryllupet
Og de ikke ville ville komme. Igjenhan sendte frem andre tjenereordspråkTell dem som blir blir gjemt
Besku I har har forberedt min middagmine okser og min fatlings blir blir dreptog alle ting er beredtkomm opp på. Men de laget lys av detog drog deres måteren til hans farmenda et til hans varer
Og remnant tok hans tjenereog bønnfalt dem ondskapsfultog slew dem.
Men da kongen hørte deravhan var wrothog han sendte frem hans hærer
Og ødela de morderneog burnedup deres by. Da saith han til hans tjenereThe bryllup er beredtmen de som ble ble budt var ikke verdig
Dra ye derfor inn i riksveieneog da mange da ye skal skal finne denbud til ekteskapet
Derfor de tjenerne drog ut inn i riksveieneog samlet sammen all da mange da de fant
begge dårlig og godog bryllupet ble ble utstyrt med gjester
Og når kongen kom i å å se gjestenehan så der en mann som hadde på ikke en bryllupklesplagg
Og han saith opp på hamFriendhvordan camest Du i hit ikke ha en bryllupklesplagg? Og han var målløs.
Da sa kongen til tjenerneBind som ham gir og gårog tar ham borteog støper ham inn i ytre mørke
der vil vil gråte og gnashing av teeth
For mange hetermen få blir blir valgt.
Matthew 22:2-14

Annen Christian Resources

Hjem med Katherine Walden

Hvorfor Be En Christian

Åpen Directory Christian Portals

Bibel Translations

Tjue Seventh Psalm
1 A psalm av David. LORD er mitt lys og min frelse
Så hvorfor skal I er redd? LORD beskytter meg fra fare
Så hvorfor skal I skjelver?
2 When ondt folk kommer å å ødelegge megnår mine fiender og fiender angriper meg
De skal skal snuble og faller.
3 Though en mektig hær omgir megmitt hjerte ikke skal skal vite noen frykt. Selv om de angriper meg
Jeg forblir sikker. 4 The en ting I spør av LORD tingen I søker mest
skal skal leve i huset av LORD alle dagene av mitt liv
Gleding i LORDS fullkommenhet og meditering i Hans Temple.
5 For som han skal skal skjule meg der når vanskeligheter kommer
Han skal skal gjemme meg i hans fristed. Han skal skal plassere meg utenfor rekkevidde på en høy klippe
6 Then I skal skal holde mitt hode høyovenfor mine fiender som omgir meg
På Hans Tabernacle I skal skal by offre med skrik av glede densynging og rosing LORD med musikk. 7 Listen til mitt plederingO LORD. Vær barmhjertig og svar meg! 8 My hjerte har at har hørt De sier
Komm og snakk med meg. Og mitt hjerte respondererLORDI kommer.
9 Do ikke gjemmer Dem fra meg. Ikke forkaster deres tjener i sinne.
De alltid har har vært min hjelper. Ikke forlater meg nåikke forlater meg
O God av min frelse! 10 Even om min far og mor forlater meg
LORD skal skal holde meg stenger. 11 Teach meg hvordan å å leve denO LORD
Led meg langs stien av ærlighetfor mine fiender venter på meg å å falle
12 Do ikke lar meg faller inn i deres hender. For de anklager meg av ting
Jeg aldri har har gjort og puster ut vold mot meg
13 Yet I er sikker at I skal skal se LORDS godhet
Mens I er her i landet av levebrødet.
14 Wait tålmodig for LORD. Vær modig og modig.
Javentetid tålmodig for LORD.

Åpen Directory Christian Directories

Ledd til Christian Resources med German Links

Rapture Index Links

Kataloger

Hva Bible Says About....

Unmasking og Triumphing over Spirit av Antichrist

Bibel Notes på All 66 Books

All i One Christian Index

Bibel

Kirke History Sites

Verden Christian Ministries

Johnathan Edwards

Gjennomsøk Web på Crosswalk


Gjennomsøk innenfor resultater Ny Search

Kristelig Indexes

Yahoo Rapture Links

Bibelsk Resources

Religiøs og Sacred Texts

Før til Early Church Documents

Textual Criticism Links

Thomas A Kempis

Åpen Directory Rapture Prophecies

2 Timothy 3:1

Min Utmost for His HighestOswald Chambers

Når sønnen av mann skal skal komme i hans æreog alle de hellige engel med hamda skal han sitter på tronen av hans ære denAnd før ham vil bli vil bli samlet alle nasjerog han skal skal separere dem en fra enda etda en hyrde deler hans sau fra geitene denAnd han skal skal sette sauen på hans riktig hånd. Da skull King sier opp på dem på hans riktig håndComeye velsignet av Min Fatherarver kongeriket som er blitt er blitt forberedt for De fra stiftelsen av verdenen denFor I var hungered denog ye ga meg kjøttI var tørst denog ye ga meg drikkerI var en fremmed denog ye tok meg iNaked denog ye kledde megI var syk og ye besøkte megI var iOg ye kom opp på meg. Da skull righteous svarer hamordspråkLordda så vi deg hungeredog matet degeller tørstog ga deg drikker? Da så vi deg en fremmedog tok deg ieller nakenog kledde deg? Eller da så vi deg sykeller i fengselog kom opp på deg? Og King skal skal svare og sier opp på dem denVerily I sier opp på De denInasmuch da ye har har gjort det opp på en av det minste av min brethrenye har har gjort det. Da skull han sier opp på dem til venstre håndDepart fra megforbant yeinn i evig brannsom blir blir forberedt for djevelen og hans engel denFor I var hungeredog ye ga meg ingen kjøtt denI var tørst og ye ga meg ingen drikk denI var en fremmedog ye tok meg ikke inakenog ye kledde meg ikkesykog i fengselog ye besøkte meg ikke. Da skull de også svarer hamordspråkLordda så vi deg hungeredeller athirsteller en fremmedeller nakeneller sykeller i fengsel Og gjorde ikke minister opp på deg? Da skull han svarer demordspråkVerily I sier opp på DeInasmuch da ye gjorde det ikke til en av det minste av disseye gjorde det ikke til meg. Og disse skal skal forsvinne inn i evig straffmen righteous inn i liv evig
Matthew 25:31-46

Ecole Initiative

Prophecy Truth Links

Ved Beginning

Matrise Search

Ressurs Pages for Biblical Studies

Kristelig Resources på Internet

Thomas Aquinas

Innfør for Christian Leadership

Peggies Place

Virtuell Christianity

Finne God i Cyberspace

Beskrivelser av 62 Religions

Yahoo Christian Indices

DMOZ Christianity

Kristelig Indices og Directories

Åpen Directory Christianity

Google Bibles

All Web Directories

Martin Luther

I Hebrew navnene Joshua og Jehoshuasomda vi har har settblir Jesus i Greek
GjennomsnittJehovah er min hjelpellerJehovah er redningellerThe Help av Jehovah.
De skal skal gi ham NavneJesus engelen densagtfor han skal skal spare hans
Fra deres synderMatt. 1:21. Det meget kaller frimerker Jesus som Saviour. Han er Gods
guddommelig utnevnt og guddommelig sendte Rescuer hvis funksjon skal skal levere menn fra
Deres synder. Han kom å å redde menn fra estrangement og alienation fra God
som er konsekvensen av deres forløpene synderog for fremtid å å frigjøre dem
fra bondage å å syndefra den moralske frustrasjonen og det kontinuerlige og
Uunngåelig nederlag som er resultatet av synd. Han kom å å føre vennskap for
Frykt og seier for nederlag.
William Barclay

Encarta Encyclopedia

Kristelig Creeds

Kristelig Indices og Directories

Watchman Fellowships Index av Cults

Gjennomsøk Bible

Gjennomsøk Gospelcom


Vatican Holy See

Kristelig Home Pages

Kristelig Link Centre

Google Christianity

Crosssearch Prophecy Links

Ledd til Bible Colleges

Tidlig Church Writings

Departement i Body

Jesus Connect Indexes

Mirakler
Presangen av å gjennomføre mirakler tar dets nøkkeltermmiraklerfra En Greek betyt ord driver (2 Corinthians 12:12. Et mirakel er en begivenhet hinsides kraften av noe visst fysisk lov å å produseredet er et åndelig som vÆrer forekomst produsert ved kraften av Godet underet under. I de meste versjoner av Old Testament ordmirakelet vanligvis blir blir oversatt et under eller et mektig arbeid. Versjoner av New Testament vanligvis det visesr til mirakler som skiltJohn 2:11eller skilt og undreJohn 4:48Acts 5:1215:12Clearlyundrene gjennomført ved Jesus Christ og apostles legaliserte deres krav av myndighet og ga certitude til deres budskap. Og vi må må huske det folket spurte Jesus og apostles dette spørsmålet denHow gjør vi vet at De er hva De sier De erog thatyour ord er sann? Det var ikke et upassende spørsmål. Og på strategiske øyeblikk God igjen og igjen Manifestert Himself til menn ved mirakler slik de hadde ytrebekrefte bevis at ordene som de hadde hadde hørt fra Gods tjenere var sann
Regning Graham

Gjennomsøk Bible Gateway


Goshen

Kristelig Connections

Kristelig Internet Resources

Kristelig Organizations Worldwide

Kristuss Commission til Eleven
Og han sa opp på demGo ja-stemme inn i all verdenog preker han evangelium
Opp på hver kreatur. Han den believeth og blir blir døpt vil bli
Men han den believeth ikke vil bli. Og disse skiltene skal skal følge
de som trorIn mitt navn skal de støper ut demonerde skal
tale med nye tungerThey skal skal ta opp slangerog om de drikker
noe dødelig tingdet ikke skal skal skade demde skal skal legge hender på det
Og de skal skal utvinne.
Merk 16:15-18

Øverst 100 Christian Links

Georgia Churches

Kristelig Cyberspace

Kristelig Site av Day

Kristendom Net

Ved begynnelsen var Wordog Word var med Godog Word var God.
Det samme var ved denen av begynnelsen med God. Alle ting ble ble laget ved hamog uten Him
Var nichts som er blitt er blitt laget at. I Him var livog livet var lyset av menn.
Og den lette shineth i mørkeog mørke overvant det ikke.
John 1:1-5

Spurgeon

Prests Pointers

Oppdagelse PapersRay C. Stedman

Bibel Commentary Page

Hva Bible Says omtrent


Gjennomsøk Encarta Encyclopedia


Ten Bridesmaids
Kingdom av Heaven kan bli kan bli illustrert ved historien av ti bridesmaids som tok deres lamper og drog å å møte. Butonly fem av som dem var vis nok å å fylle deres lamper med oljemens de andre fem var tåpelig og glemme. Derfor når Bridegroom ble ble utsattde legger ned å å hvile til midnattnår de ble ble hevet ved et skrikThe. Komm ut og oensk Him velkommen. Alle opp hoppede piker og trimmet deres lamper. Da de fem som hadde ikke noe olje tigget det som andre å å dele med demfor deres lamper drog ut. Men det som andre svarteWe har ikke nok. Dra istedenfor til butikkene og kjøp noen for Dem selv. Men mens de ble ble dradd bridegroom komde de som var beredt drog i med ham til ekteskapfestenog døren ble. Senda de andre fem returnertde sto uteropingSiråpner den døren for oss. Men han kalte tilbakeGo borte det er også sen. Så blir våken og bli bli forberedtfor De ikke vet datoen eller timen av min retur.
Matthew 25:1-13

Kristendom Links

Gjennomsøk Bible.org


Metodistisk Pastors Pointers

Kristelig Books Online

IUGMS Links til Internet Directories

Kristelig Life Menu Page

Christnet

Kristelig Pages

Google Christianity

Kristelig Connections

Lamberts Web Links

Encyclopedia av Christian Links

Og beskuerI kommer kviktog min belønning er med megå å gi hver som mann tilsvarender da hans arbeid skal. Jeg er Alpha og Omegabegynnelsen og sluttendet første og lesten. Velsignet er de som vasker deres kappersom de kan kan ha like til treet av livog kan kan gå inn i i gjennom portene inn i. Og Spirit og bruden sierCome. Og lar ham den heareth sierCome. Og lar ham som er athirst kommer. Og whosoever viljelar ham tar vannet av liv fritt. Han som testifieth disse tingene saithSurelyI kommer kvikt. Amen. Selv slikkommerLord Jesus.
Åpenbaring 22:12-20

ALL OTHER CHRISTIAN INDICES

Kristelig Graphics

Goshen Web Directory

Fishnet Web Sites

Informativ Institutions

Katalog av Christian Organizations

Kjærlighet suffereth langog er snillkjærlighet envieth ikkekjærlighet vaunteth ikke seger ikke puffed opp. Ikke oppfører seg seg upassendeseeketh ikke dets egentikke lett blir blir provosert denthinketh ingen onde denrejoiceth ikke i urettferdighetmen rejoiceth i sannheten denBeareth alle ting denbelieveth alle ting denhopeth alle ting denendureth alle ting. Og nå abideth trohåpkjærlighetdisse tremen det største av disse er kjærlighet.
1 Corinthians 13:4-13

Yahoo Christian Web Directories

Internet Bible Study

Global Christian Network

Bibel Notes

Innfør for Christian Leadership

MegetmegetI sier opp på DeHe den believeth på megarbeidene som I skal han gjør ogsåog større arbeider enn disse skal han gjør fordi I drar opp på Min Father. Og uansett hva ye skal skal spørre i mitt navnsom I skal skal gjøre densom Father kan bli. Om ye spør noe som helst i mitt navnI skal skal gjøre det. Om ye elsker megå å beholde min commandments. Og I skal skal be Fatherog He skal skal gi De enda En Comforter densom He kan kan adlyde med De for evigEven Spirit av Truthsom verdenen ikke kan kan motta denfordi det seeth Him ikkeverken knoweth Himmen ye vet hamfor He dwelleth med Deog. Jeg ikke skal skal forlate De comfortless denI skal skal komme til
John 14:12-18

Evangelium Communications Network

Gjennomsøk Bible


Bibel Basics

Spirit av Love That Makes Everything Easy

Jesus Christ sa til All Christians uten unntakLet ham som ville ville være min disippel bærer hans korsog følger meg. Den brede måten leder til perdition. Vi må må følge den smale måten som få går inn i. Vi må må være født igjen denrenounce osshater osså å bli et barner fattig i åndgråter å bli å bli trøstetog ikke er av verdenenog ikke er av verdenen som blir.

Disse sannhetene skremmer mange folkog dette er fordi de bare vet hva religion som vÆrer nøyaktig uten å vite hva det byrog de ignorerer ånden av kjærlighet som lager alt lett. De ikke vet at det leder til den høyeste fullkommenhet ved et følelse av fred og kjærlighet som sweetens all kamp.

De som er helt Gods er alltid glad. De vet ved experiience at åket av Lord er lett og lettsom vi finner i som ham hviler for sjelenog at han trøster de som er trett og overburdened da han seg har har sagt
Francois Fenelon

Valg

ReligiøsSacred Texts

Noncanonical Books

Engel av Lord

Kristelig Sacred Texts

Antichrist

Encyclopedia Mythica

Kristelig Answers

Hellige skrifter

Apostasy

Kristelig Doctrinal Texts

Kristelig Prophecy

Episkopal Books

Armageddon

IN THE FOOTSTEPS OF THE LORD

Sikring

Great Commission
Det er hard å å forestille seg hva må ha må ha passert gjennom sinnene av den lille sammenbindingen av elleve disippel i da de klynget omkring Den Stegne Lord Jesus Christ ett eller annet sted på et fjell. De nylig hadde hadde dradd gjennom elendigheten av tydelig nederlag som denvokter hjelpeløst da Jesus ble ble naglet til et. Deres drømer av et verdenkongerike B under Christs regel ble ble knuse. Da kom rapportene fra kvinnene som hadde hadde besøkt gravstedet allerede tidlig at først Easter morgen denrapporter at han var levende! Først de tviltemen da tid fortsattede visste at rapportene skal skal være sannfor Jesus Himself kom fram til dem mange ganger. Til sluttHe kommer til dem og utgir den største utfordringen deeller vinoensinne kunne kunne høre denAll kraft blir blir gitt til meg i Heaven og i. Dra ye derforog lær alle nasjersom døper dem i navnet av Fatherog av Sonog av Holy GhostTeaching dem å å observere alle ting whatsoever I har har kommandert DeogloI er med De alltidselv opp på slutten av
Regning Graham

dyren

Christian Connection

Bønn OT

Bønn NT

777Tjener netto

Ettersøking En Bible Passage


Kirke som Bride av Christ

Jesus Christ

Andre Advent av Christ

Kristus er Stone

Sann Church

Erklære Church Kristelig IndicesDirectories og Portals

Den Beste Christian Links

Tro Church

Ny Covenant

Åtte Covenants

Dag av Christ

Dag av Destruction

Dag av Judgment

Dag av Lord

Død

Åndelig Death

Andre Death

Trinity

Eldste

Valg

Tro

Flesk

Foreknowledge

Forgiveness

Evangelium

Ynde

Hellig Spirit

Hellig Spirit

Imputation

Inspirasjon

Israel

Domer

Justification

Kongerike OT

Kongerike NT

Lovav Christ

Lovav Moses

Forlatett

Evig Life

Mirakler OT

Mirakler NT

Parables OT

Parables NT

Predestination

Reconciliation

Redemption

Remnant

Repentance

Resurrection

Belønninger

Righteousness

Righteousness OT

Sabbath

Offer

Sanctification OT

Sanctification NT

Satan

Separering

Frist

Theophanies

Tider av Gentiles

Stor Tribulation

Brud av Christ

Abomination av Desolation

Hebrews

Covenants

711Tjener netto

WWW BIBLE GATEWAY

Ordspråk av Jesus
Kongeriket av Heaven er som opp på en viss kongesom laget et ekteskap for hans sønn. Og sendt frem hans tjenere å å kalle dem som ble ble budt til bryllupetog de ikke. Igjenhan sendte frem andre tjenereordspråkTell dem som blir blir gjemt denBehold I har har forberedt min middag denmine okser og min fatlings blir blir drept denog alle ting er beredt denkomm opp på ekteskap.B But de laget lys av detog drog deres måteren til hans farmenda et til hans varerAnd remnant tok hans tjenereog bønnfalt dem ondskapsfultog. Men da kongen hørte deravhan var wrothog han sendte frem hans hærerog ødela de morderneog burnedup deres by. Da saith han til hans tjenereThe bryllup er beredtmen de som ble ble budt var ikke verdig. Dra ye derfor inn i riksveieneog da mange da ye skal skal finne denbud til ekteskapet. Derfor de tjenerne drog ut inn i riksveieneog samlet sammen all da mange da de fantbegge dårlig og godog bryllupet ble ble utstyrt med gjester. Og når kongen kom i å å se gjestenehan så der en mann som hadde på ikke en bryllupklesplagg denAnd han saith opp på ham denFriendhvordan camest Du i hit ikke ha en bryllupklesplagg? Og han var målløs. Da sa kongen til tjenerneBind som ham gir og gårog tar ham borteog støper ham inn i ytre mørkeder vil vil gråte og gnashing av teeth. For mange hetermen få blir blir valgt.
Matthew 22:2-14

Ikke Just Bibles

WITTGENSTEINS NET

CHRISTIAN CLASSICS ETHEREAL LIBRARY

JOSHUANET HOMEPAGE

THE WORLD WIDE CHRISTIAN WEB

All i One Christian Index

selectsurf Christian Links

Kristelig Bookmarks

Prophecy Central Links

Kristendom Online

Kristelig Community Network

Lightsource

Holy See

Gjennomsøk Findia


Evangelium Communications Network

APS Guide til Resources i Theology

Best av Christian Web

Tilføy A Bookmark til Snap

Bookmark
url

Kristelig Answers Network

Servehim.com

Åndelighet for Today

Christianlinks

YOU Magazine

Bibel Gateway

Churchusa.com

Lutherans.garn

Crosssearch

Christiannet

Katolsk Online

777tjener netto

Beatitudes

Greatest av disse er Love

Kristelig Chat

Newslinks

Død Sea Scrolls

Naghannadi Library

Kristelig Search Engines

Alle bøker av Bible

Herres Prayer

Lords Prayer

Etter denne måtenderforber ye

Vår Fathersom kunst i Heaven

Hallowed er thy navn.

Thy kongerike kommer

Thy vil bli vil bli gjort på jorden

Da det er i Heaven.

Gi oss denne dag vårt daglig brød.

Og tilgir oss våre gjelder

Da vi tilgir våre skyldnere.

Og leder oss ikke inn i fristelse

Men leverer oss fra onde.

For thine er kongeriket

Og kraftenog ærenfor evig.

Amen.

Spansk Links

Transloader


Overskriv Filename

Spansk Search Engine

Gjennomsøk Geocities


Tysk Search Engine

Daniels Prophecy

Kjær Heavenly Father
Jeg tror at De sendte Deres Son Jesus
å å dø på koret for mine synder og syndene av verdenen
Jeg også tror at De hevet Him fra de døde
og at He kommer igjen å å sette opp His kongerike
Derfori dag I tilstår min synd av opprør til De
og ber Jesus inn i mitt hjerte å å bli min Lord og Savior
DEN BESTE I vet hvordanI gir meg selv til ham
og erklærer at I pleier pleier tjene Him så lang som I lever
Amen.

Venstre Behind Series

Rapture i 2 Thessalonians

Rapture i 1 Thessalonians

Tysk Feuerflamme Search Engine

Tribulation

www tribulationcom

Amerikansk Bible Society Daily Reading

Syltetøy 5:19

Google og Open Directory Christian Links


Teologi av Revelation

Romere 8:1

Stor White Throne Judgment

Han som testifieth disse tingene saithSurelyI kommer kvikt. Amen. Selv slikkommerLord Jesus. Ynde av Vår Lord Jesus Christ er med De all. Amen.

Dmoz Languages

Finnish Links

Jumpgates

Tysk Christian Resources

Arthur Thorntons Christian Links

Villmark

Peacemakers

Doktrine

Teologi

Kommentarer

Ecumenical

Geochristians

Bibel Desk

Rapture

Historie

Tribulation

Delfin

Frelse

Prophecy

Kulter Sects

Klassikere

Åpenbaring

Christianbest

Santification

Biografier

Stedman

Stiftelse

Øverst Sites

Crosssearch

Internasjonal Multilingual Pages

Gjennomsøk Yahoo


David Wilkerson Multilingual Sermons

Kristelig Missions og Outreach

4 Spiritual Laws i noe språk

NBCi Christian Topics

Troendes Christian Links

Knekk Bookmarks


Prat og Instant Messaging

Venstre Column av Frames

Abomination av Desolation

Demoner

Djevel

Satan

Antichrist

Innsjø av Fire

Mysterium Babylon

Stor White Throne Judgment

Kristelig Directories

Kristelig Directories

Ny York Times Learning Center

Gjennomsøk Snap!

Funn

Gjennomsøk Bible
Let etter
i bruk Inkluder Study Tools

Afrikaans

Arabic

Armenian

Bahasa Melayu

Bangla

Belarusian

Bosnian

Bulgarian

Catala

Kinesisk Simplified

Kinesisk Traditional

Croatian

Cymraeg

Czech

Dansk

Deutsch

Eesti

Espanol

Esperanto

Euskara

Faroese

Farsi

Fran`ais

Frysk

Gaeilge

Galego

Greker

Hebrew

Hindi Indonesia

Islenska

Italiano

Japaner

Kiswahili

Koreaner

Latvian

Lietuviu

Lingua Latina

Letzebuergesch

Magyar

Marathi

Nederlands

Norsk

Polska

Portugues

Roman

Rumantsch

Russer

Shqip

Slovensko

Slovensky

Srpski

Suomi

Svenska

Tagalog

Taiwanese

Tamil

Telugu

Thai

Turk`e

Ukrainian

Vietnamese

Islenska

Matthew Henry Concise

Matthew Henry Complete

Folks New Testament

Robertsons Word Pictures

Scofield Reference Notes

Skattkammer av David

Wesleys Explanatory Notes

Naves Topical Bible

Torreys Topical Textbook

Skattkammer av Scripture Knowledge

Bakers Evangelical Dictionary

Eastons Bible Dictionary

Hitchcocks Bible kaller

JVI Prophecy Dictionary

Konge James Dictionary

Smiths Bible Dictionary

Kondensert Biblical Cyclopedia

Ny Testament Greek

Gammel Testament Hebrew

Preken Helps

Autoillustrator

Søndag Sermons Josephus

Tidlig Church Fathers

Trosbekjennelser og Confessions

Revs Book av Martyrs

Skisser av Church History

Bibel Maps

BST Fonts

Gjennomsøk Crosswalk


Web
Vår Site
Valgt Ut Sites
Vev Directory
Bible

Kristendom. garn

Crosswalk.com

Goshen

Evangelium Communications Network

Internet Christian Library

Netcentral

RBC Ministries

Atrevete

Bibel Net

Campus Crusade for Christ

Katolsk Information Center

Katolsk Information Network

Kristelig Interactive Network v Kristen

Datamaskiner For Christ

Cyberbible

Cybergrace Christian Network

Everyday Christian Homepage

Jesus Connect

Jesus Fellowship

Departement av Word

Ny Advent Catholic Web Page

All In One

Kristendom. garn

Crosssearch

Crosswalk.comOmnilist

Goshen

HIS-Net Christian Directory

Katolsk Goldmine

Katolsk Links RCNet

Christian Connection

KristenYouth Resources på Net

Kristelig Webguide

I The Beginning

Miami Bible Institute

Rob`s Christian Links

WWCW

Kristelig Website av Day

Kongerike Best

Phil Johnson`s Bookmarks

Ny Testament Gateway

Unbound Bible Arabic

Basque/Euskara

Bahasa Melayu

Bulgarian

Catalan

Kineser

Croatian

Czech

Danish/Dansk

Hollandsk

Esperanto

Finnish

Fransk/ Francais

Tysk/ Deutsch

Greker

Hungarian/Magyar

Icelandic

Indonesia

Italiener

Japaner

Koreaner

Malaysian

Norsk/ Norsk

Polsk/ Polska

Portuguese

Romanian

Russer

Serbian

Spansk/ Espanol

Svensk/ Svenska

Tagalog

Tamil

Thai

Ukrainian

Vietnamese

Welsh

All Language Pages

Dra

Tid

Gjennomsøk Jerrys Christian Links

PicoSearch
Jerrys Christian Links
Krev opphavsrett til Jerry Mitchell Barber 1996-2001

jerrybarber@reocities.com

barberjerry@yahoo.com