2. KAUPAPA WHAKAHAERE WHAKAMOEMITI MO NGA RA HAPATI KATOA O TE TAU.
2. SERVICE PROCEDURE FOR THE SABBATH DAYS OF THE YEAR.
1. Apotoro - (Me tapae i ona ake he i te
tuatahi).

2. Apotoro - (Whakatuwheratanga) - E te
Mangai, e nga Anahera Pono e te
Tokotoru Tapu, kia tatu mai ano Koutou
ki waenganui i tenei whakamoemiti o
matou, hei taatari i nga kupu katoa e
whakapuakina ana e matou, i roto i to
Koutou Kororiatanga, ko Koutou nei
hoki te Timatanga me te Whakaotinga
mai o a matou e tumanako atu nei i roto i
to Koutou Kororiatanga, ko te Mangai
hei tautou mai aianei ake nei Amine.

3. Apotoro - (Tango i te Tapae me te
Ripeneta) E te Morehu, e whakaae ana ra tatou ki te tapae atu i o tatou he katoa ki o tatou Ariki, kia tahuna atu ki te ahi kia pungarehu atu ne?

-"Ae"

(Ripeneta) Ka noho ano tatou i runga i
te ngakau ripeneta kia whanau hou ai i
roto i te wairua ne?

-"Ae"

4. Apotoro - (Inoi) E te Mangai, e nga Anahera Pono, kua rongo iho nei koutou i to matou reo tapae ripeneta, no reira i tika ai kia hoatu a matou whakamoemiti ki o Koutou aroaro, mo a Koutou manaakitanga i whiwhi nei matou mai o nga ra ki muri tae noa mai ki tenei ra ka inoi atu nei matou kia whakaungia mai to Koutou Aroha-noa ki runga ki a matou mo nga wa katoa ko Te Mangei hei
tautoko mai aianei, akenei, - Amine.

5. Waiata Whakamoemiti

6. Waiata a te Roopu Raupo - (I muri o
tenei waiata ko te inoi poto ma te
Apotoro) - E noho e te Morehu i runga i
te ingoa o te Matua, Tama, Wairua Tapu,
Anahera Pono me Te Mangai - Amine.

7. Kupu Kauhau - (Ka mutu te kauhau ko
teneii inoi)- E nga Anahera Pono
whakaungia mai nga kupu tika o roto i
tenei kauhau ki roto ki nga whatumanawa
o te Morehu, hei painga mo te tinana me
te wairua i nga wa katoa, ko te Mangai
hei tautoko mai aianei akenei Amine.

8. Waiata Whakamoemiti 

9. Inoi Papa Ngakau

10. Inoi Whakamutunga- E te Mangai, e
nga Anahera Pono, e te Tokotoru Tapu,
whakaungia mai matou ki roto i te
Arohanoa, Paiheretia ki te rangimarie i
nga wa katoa ko te Mangai hei tautoko
mai aianei akenei - Amine.
 

 

1. Apostle - (Must confess his own sins or
wrong doings first).

2. Apostle - (Opening Thanksgiving
prayer) - O Divine Mouthpiece Faithful
Angels and Holy Trinity. Join us in this,
our hour of prayer to make final
decisions on every word that we speak in
your glorious Kingdom. For you are the
beginning and the end of our hopes and
desires in your Glorious Kingdom. May
the Divine Mouthpiece confirm this
Prayer now amd forever Amen.

3. Apostle - (Take Confession and Repentance) O remnants do we agree to confess our sins and wrong doings before The Faither, Son, Holy Spirit. so that they may burn our sins in the Holy Fire until they turn to ashes,' Agreed?

- Answer - "Yes we agree''

(Repentance) - And with heart and lnind, continually abide in humble repentance, so that we may be born again in the Spirit. Agreed?

- Answer - "Yes we agree''
 

4. Apostle - (Thanksgiving Prayer) O Divine Mouthpiece and Faithful Angels, now that you have heard our confessions and repentance, therefore it is fitting that we give thanksgiving prayers of praise before you for the blessings we have received in days gone by, right up to this present day. We pray that you instil your Divine Love upon us for Always. May the Divine Mouthpiece confirm this prayer now and forever - Amen .

5. Hymn of Praise and Thanksgiving. 

6. The Psalm Singers or Bulrush Group . (After the Psalm is this short prayer by the Apostle) - Be seated o remnants in the name of The Father, Son, Holy Spirit Faithful Angels and the Divine Mouthpiece - Amen.

7. The Sermon - (After the sermon is this prayer) O Faithful Angels instil the words of truth and righteousness within this sermon, into the hearts of the remnants an essence of goodness for the physical and spiritual body for all times. May the Divine Mouthpiece confirm this prayer now and forever Amen.

8. Hymn of Praise and Thanksgiving 

9. Thankgiving prayer from the Heart.

10. Closing Thanksgiving Prayer - O
Divine Mouthpiece, Faithful Angels, and
the Holy Trinity, Embrace us in true
brotherly Love entwine us in your Divine
Mouthpiece confirm this prayer now and
forever - Amen.