Lorelej'

Verkis germane H. Heine (1823)
Esperantigis L. Elb

Fonto : Internacia kantaro n-ro 51

 1. Ne scias mi, kial mi estas
  malgaja en la kor';
  antikva fabelo restas
  por ĉiam en mia memor'.
  Vespero jam ekmalheliĝas,
  fluadas la Rejn' en trankvil';
  la supro de l' monto lumiĝas
  en vespersuna bril'.

 2. Belega knabino jen tronas
  kun ora juvelar';
  la belan vizaĝon kronas
  mirinde la ora harar'.
  Ŝi uzas la oran kombilon
  kaj dume kantas ŝi,
  sed havas strangan stilon
  sorĉigan la melodi'.

 3. Kaj sopiregon eksentas
  ŝipisto dum sia vetur';
  rifaron li ne priatentas,
  ĉar alten rigardas li nur.
  Mi kredas, ke dronos do fine
  ŝipisto kun sia boat',
  kaj tion kaŭzis feine
  la Loreleja kantad'.


Enlilandejigita kaj midie ekipita je 2002.07.19.
(La muzikon mi midiigis laŭ Kantfesto I p. 65.)

Ekzistas multegaj Esperantaj versioj de tiu ĉi poemo. Mi ne pretendas, ke mi kompetentas taksi iliajn meritojn kaj mankojn, sed mi ĉi-supre donas laŭ mia scio la plej frue kaj vaste dissemitan. Jen la strofoj en Kantfesto I (supozeble Marta Evans faris la ŝanĝetojn):

 1. Ne scias mi, kial mi estas
  Malgaja en la kor';
  Antikva fabelo restas
  Por ĉiam en la memor'.
  Vespero jam ekmalheliĝas,
  Fluadas la Rajn' en trankvil';
  La supro de l' monto lumiĝas
  En vespersuna bril'.

 2. Belega knabino jen tronas
  Kun ora juvelar';
  La belan vizaĝon kronas
  Mirinde ora harar'.
  Ŝi uzas la oran kombilon
  Kaj dume kantas ŝi,
  Sed havas strangan stilon
  Sorĉigan la melodi'.

 3. Kaj sopiregon eksentas
  Ŝipisto dum vetur';
  Rifaron li ne priatentas,
  Ĉar supren vidas li nur.
  Laŭdire ŝipisto kaj ŝipo
  Pereis en la ondar',
  Kaj tion la Lorelaj faris
  Per tiu sorĉa kantar'.
Ĉi tiu paĝo estas parto de la Jahua filio
http://www.reocities.com/lilandr/
de
La Lilandejo
http://www.scn.org/~lilandbr/

la tttejo de
Liland Brajant Ros'