-Perbezaan Antara Sel Elektrolisis/Sel Kimia
Isi Kandungan 

Soalan:

  
Sel Elektrolisis
Sebaik sahaja arus elektrik(arus terus) dialirkan melalui elektrolit, ion-ion akan  terurai dan bergerak ke masing-masing anod dan katod. Penguraian elektrolit oleh arus elektrik.
Anion bergerak menuju ke elektrod anod manakala,
Kation bergerak menuju ke elektrod katod. 
Sel Kimia
Sel kimia ialah sel yang menghasilkan tenaga elektrik melalui tindakbalas kimia. Sel kimia dibina daripada dua logam (elektrod) yang berlainan dicelupkan kedalam suatu larutan  masing- masing elektrolit.  
Elektrod Zn dicelupkan ke dalam larutan ZnSO4, 
Elektrod Cu dicelupkan ke dalam larutan CuSO4  
dan dihubungkan oleh satu jambatan garam. Arus yang terhasil ialah sebanyak 1.10A.
Tindakbalas di elektrod anod ialah tindakbalas pengoksidaan, manakala
Tindakbalas di elektrod katod ialah tindakbalas penurunan.. 
[Peta Konsep][Elektrolit dan Bukan Elektrolit][Teori Ion][Elektrolisis] 
[Mel Elektronik][Jaringan Maklumat Elektrolisis] .