WAT MAAK EK MET DIE SEER IN MY LEWE
Die stuk is ook hier beskikbaar - met invul stukke

  1. Moenie die seer                                                       nie:

  2. Moenie van die seer probeer                                          nie:

  3. Moenie jou seer probeer                                                      nie:

  4. Moenie jou                                oor jou seer nie:

  5. Moenie                                     word oor jou seer nie:

  6. Moenie                                                 nie:

  7. WAT MOET EK DOEN MET MY SEER?

Daar is twee dae in elke week waaroor ons ons nie behoort te bekommer nie. 


Vigs? 

Hoe moet die kerk betrokke raak?