วิศวกรรมโยธาบริการ ยินดีบริการทุกท่านComputer & Material for Constructionวิศวกรรมโยธาบริการ ยินดีบริการทุกท่าน
วิศวกรรมโยธาบริการ ยินดีบริการทุกท่านPrice Listวิศวกรรมโยธาบริการ ยินดีบริการทุกท่าน

ราคาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และวัสดุงานก่อสร้าง
มุมนี้สร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อบริการเพื่อน ๆ ทาง Internet โดยแท้
เพราะเหตุว่า ราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในปัจจุบันหาดูได้ยากมาก และไม่ค่อย UPDATE ด้วย
ซึ่งราคาต่าง ๆ ที่แสดงใน Web นี้จะมีการ UPDATE ทุกเดือน เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานอย่างเต็มที่
และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบราคาของเพื่อน ๆ ทาง Internet ต่อไป
หากท่านมีข้อเสนอแนะประการใด กรุณา E-mail มาทักทายกันได้เลยที่ beta@thaimail.com

กรุณารอ Load ข้อมูลสักครู่

เชิญมา แลกกัน Link เพื่อเผยแพร่ข่าว ความรู้ ให้กว้างไกล สร้างสรรค์สังคมเน็ทไทยกรุณาให้คะแนนที่นี่ดีใจที่ท่านมา ห่วงหาเมื่อท่านจากไปกรุณาให้คะแนนที่นี่ดีใจที่ท่านมา ห่วงหาเมื่อท่านจากไปกรุณาให้คะแนนที่นี่ดีใจที่ท่านมา ห่วงหาเมื่อท่านจากไปClick me now!ดีใจที่ท่านมา ห่วงหาเมื่อท่านจากไป

No.

Description

Part

Unit

Price
14/5/99

1

AP210 2com out 1 print

Autocross

ชุด

1,000

2

AP310 3com out 1 print

Autocross

ชุด

1,700

3

AP410 4com out 1 print

Autocross

ชุด

2,000

4

SP130 1com out 3 print

Autocross

ชุด

1,900

5

SP220 2com out 2 print

Autocross

ชุด

2,000

6

AVC-1000 Turn to AVC-4000

Card Anti-Virus

ชุด

2,300

7

AVC-3000 Turn to AVC-4000

Card Anti-Virus

ชุด

700

8

AVC-4000

Card Anti-Virus

ชุด

2,750

9

Case Minitower 230 watt ราคา 690

Case

ชุด

690

10

Cpu AMD K6 2 - 3DNOW! 300 Mhz Processer

CPU

ชุด

3,200

11

Cpu IBM 300 MMX (เทียบเท่า pentium 300 mmx )

CPU

ชุด

1,900

12

Cpu Pentium Celeron 333 Original with box

CPU

ชุด

3,400

13

Canon Power Shot A5

Digital Camera

ชุด

22,900

14

Kodak DC 220

Digital Camera

ชุด

29,900

15

Kodak DC 260

Digital Camera

ชุด

37,900

16

Sony Mavica FD 51

Digital Camera

ชุด

19,000

17

Sony Mavica FD 71

Digital Camera

ชุด

28,900

18

Sony Mavica FD 81

Digital Camera

ชุด

37,900

19

Sony Mavica FD 91

Digital Camera

ชุด

47,900

20

Cdrom 24 x goldstar รุ่น slot in ใช้เสียบแผ่น ไม่มีลิ้นชัก

Drive CD-Rom

ชุด

1,600

21

Cdrom 36 x phillip support udma 2

Drive CD-Rom

ชุด

2,000

22

Cdrom 40 x alcom support udma2

Drive CD-Rom

ชุด

1,800

23

Floppy Drive 1.44 MB ราคา 550 บาท

Drive Floppy Disk

ชุด

550

24

3.2 GB Ultra DMA/33 (Quantum)

Drive Harddisk

ชุด

4,800

25

3.2 GB Ultra DMA/33 (Seagate)

Drive Harddisk

ชุด

4,400

26

4.3 GB Ultra DMA/33 (Seagate)

Drive Harddisk

ชุด

5,200

27

4.5 GB Ultra SCSI II

Drive Harddisk

ชุด

13,900

28

4.5 GB Ultra Wide SCSI

Drive Harddisk

ชุด

15,400

29

5.1 GB Ultra DMA/33 (Quantum)

Drive Harddisk

ชุด

6,500

30

6.4 GB Ultra DMA/33 (Quantum)

Drive Harddisk

ชุด

7,000

31

6.4 GB Ultra DMA/33 (Seagate)

Drive Harddisk

ชุด

6,500

32

6.5 GB Ultra SCSI II

Drive Harddisk

ชุด

19,900

33

8.6 GB Ultra DMA/33 (Seagate)

Drive Harddisk

ชุด

7,500

34

10.2 GB Ultra DMA/33 (Seagate)

Drive Harddisk

ชุด

8,800

35

External 56 KBPS Voice

Fax Modem

ชุด

2,500

36

Internal 56 KBPS Voice

Fax Modem

ชุด

1,500

37

Canon BC-02

Inkjet Cartridge แท้

pack

820

38

Canon BC-03

Inkjet Cartridge แท้

pack

820

39

Canon BC-05

Inkjet Cartridge แท้

pack

980

40

Canon BC-06

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,200

41

Canon BC-09F

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,890

42

Canon BC-10 BK

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,450

43

Canon BC-11 CO

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,600

44

Canon BC-20 BK

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,200

45

Canon BC-21 CO

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,190

46

Canon BC-22E Ink

Inkjet Cartridge แท้

pack

800

47

Canon BC-29F

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,200

48

Canon BC-60 BK

Inkjet Cartridge แท้

pack

420

49

Canon BC-61 CO

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,440

50

Canon BC-62 Photo

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,100

51

Canon BCI-10 BK

Inkjet Cartridge แท้

pack

490

52

Canon BCI-11 CO

Inkjet Cartridge แท้

pack

380

53

Canon BCI-21 BK

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,700

54

Canon BCI-21 CO

Inkjet Cartridge แท้

pack

200

55

Canon BCI-61 CO

Inkjet Cartridge แท้

pack

2,200

56

Canon BCI-62 Photo

Inkjet Cartridge แท้

pack

800

57

Canon BJI-201 BK/C/M/Y

Inkjet Cartridge แท้

pack

690

58

Canon BJI-642

Inkjet Cartridge แท้

pack

700

59

Canon BJI-643 BK

Inkjet Cartridge แท้

pack

300

60

Canon BJI-643 C/M/Y

Inkjet Cartridge แท้

pack

890

61

Epson SO20025

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,200

62

Epson SO20031

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,490

63

Epson SO20034

Inkjet Cartridge แท้

pack

980,690

64

Epson SO20039

Inkjet Cartridge แท้

pack

540

65

Epson SO20047

Inkjet Cartridge แท้

pack

700

66

Epson SO20049

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,040

67

Epson SO20062

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,520

68

Epson SO20066

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,330

69

Epson SO20089

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,000

70

Epson SO20093

Inkjet Cartridge แท้

pack

680

71

Epson SO20097

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,040

72

Epson SO20108

Inkjet Cartridge แท้

pack

850

73

Epson SO20110

Inkjet Cartridge แท้

pack

680

74

Epson SO20118

Inkjet Cartridge แท้

pack

2,350

75

Epson SO20122

Inkjet Cartridge แท้

pack

2,350

76

Epson SO20126

Inkjet Cartridge แท้

pack

2,350

77

Epson SO20130

Inkjet Cartridge แท้

pack

2,350

78

Epson SO20138

Inkjet Cartridge แท้

pack

690

79

Epson SO20189

Inkjet Cartridge แท้

pack

900

80

Epson SO20191

Inkjet Cartridge แท้

pack

950

81

HP 1823A

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,400

82

HP 51625A

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,100

83

HP 51626A

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,100

84

HP 51629A

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,100

85

HP 51640 C/M/Y

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,250

86

HP 51640A

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,200

87

HP 51641A

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,100

88

HP 51644 C/M/Y

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,380

89

HP 51645A

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,100

90

HP 51649A

Inkjet Cartridge แท้

pack

1,200

91

Key Board (AT, PS2)

Key Board

ชุด

400

92

Key Board (AT, PS2) 108 Key Win98

Key Board

ชุด

350

93

HX ของ DFI ATX Support to 200 mmx

Main Board

ชุด

1,400

94

PC100 shipset BX PRO100 M747 bus100

Main Board

ชุด

2,900

95

Super Socket 7 Model VA-503 VIA (AMD to 400Mhz)

Main Board

ชุด

3,400

96

Mobile Rack พร้อมพัดลม ราคา 390 บาท

Mobile Rack

ชุด

390

97

Monitor 14" tystar supervga resolution 1024*800

Monitor

ชุด

3,900

98

Monitor 15" TVM DIGITAL 100 MHZ 0.28 DOT PITCH

Monitor

ชุด

5,900

99

Monitor 17" TVM DIGITAL 100 MHZ 0.28 DOT PITCH

Monitor

ชุด

11,000

100

Microsoft Mouse Wheel Mouse แท้

Mouse

ชุด

1,800

101

Mouse "Acer" PS2 Wheel Mouse

Mouse

ชุด

300

102

Mouse Serial

Mouse

ชุด

195

103

A2 120 แกรม (50 แผ่น)

Paper for Inkjet

pack

550

104

A2 90 แกรม (100 แผ่น)

Paper for Inkjet

pack

750

105

A3 120 แกรม (200 แผ่น)

Paper for Inkjet

pack

1,100

106

A3 90 แกรม (200 แผ่น)

Paper for Inkjet

pack

750

107

A4 120 แกรม (100 แผ่น)

Paper for Inkjet

pack

250

108

A4 90 แกรม (200 แผ่น)

Paper for Inkjet

pack

350

109

Glossy Paper A2 150 แกรม (20 แผ่น)

Paper for Inkjet

pack

1,600

110

Glossy Paper A3 150 แกรม (20 แผ่น)

Paper for Inkjet

pack

800

111

Glossy Paper A4 150 แกรม (50 แผ่น)

Paper for Inkjet

pack

880

112

Glossy Paper A4 150 แกรม (0.914 x 30 m.)

Paper for Inkjet

ม้วน

5,500

113

0.914 x 45 m. 36" 90 แกรม ชนิดม้วน

Paper for Inkjet

ม้วน

990

114

0.914 x 40 m. 36" 120 แกรม ชนิดม้วน

Paper for Inkjet

ม้วน

1,150

115

0.88 x 45 m. 32" 90 แกรม ชนิดม้วน

Paper for Inkjet

ม้วน

950

116

0.61 x 45 m. 24" 90 แกรม ชนิดม้วน

Paper for Inkjet

ม้วน

660

117

Epson LQ2070

Plotter & Printer

ชุด

18,900

118

Epson LQ2170i

Plotter & Printer

ชุด

26,500

119

Epson LQ300

Plotter & Printer

ชุด

8,500

120

HP Designjet 2000CP 36"

Plotter & Printer

ชุด

309,600

121

HP Designjet 2500CP 36"

Plotter & Printer

ชุด

367,600

122

HP Designjet 3000CP 54"

Plotter & Printer

ชุด

469,600

123

HP Designjet 3500CP 54"

Plotter & Printer

ชุด

370,600

124

HP Designjet 430 A0

Plotter & Printer

ชุด

106,600

125

HP Designjet 430 A1

Plotter & Printer

ชุด

76,600

126

HP Designjet 450C A0

Plotter & Printer

ชุด

125,600

127

HP Designjet 450C A1

Plotter & Printer

ชุด

89,600

128

HP Designjet 488CA A0

Plotter & Printer

ชุด

141,600

129

HP Designjet 488CA A1

Plotter & Printer

ชุด

105,600

130

HP Designjet 700 A0

Plotter & Printer

ชุด

193,600

131

HP Designjet 700 A1

Plotter & Printer

ชุด

160,600

132

HP Designjet 750C+ A0

Plotter & Printer

ชุด

237,600

133

HP Designjet 750C+ A1

Plotter & Printer

ชุด

198,600

134

HP Designjet 750CM+ A0

Plotter & Printer

ชุด

273,600

135

HP Laserjet 1100

Plotter & Printer

ชุด

16,300

136

HP Laserjet 2100

Plotter & Printer

ชุด

29,900

137

HP Laserjet 4000

Plotter & Printer

ชุด

46,900

138

HP Laserjet 4000N

Plotter & Printer

ชุด

61,900

139

HP Laserjet 5000

Plotter & Printer

ชุด

58,900

140

HP Laserjet 5000N

Plotter & Printer

ชุด

87,900

141

HP Laserjet 670C

Plotter & Printer

ชุด

6,400

142

HP Laserjet 8100

Plotter & Printer

ชุด

129,000

143

HP Laserjet 880C

Plotter & Printer

ชุด

15,700

144

Sdram 16 MB dicor

Ram

ชุด

950

145

Sdram 32 MB pc100 ของ LG

Ram

ชุด

1,600

146

Sdram 64 MB pc100 ของ LG

Ram

ชุด

3,400

147

Sdram 128 MB pc 100

Ram

ชิ้น

6,800

148

Speaker 120 watt ราคา 490 บาท

Speaker

ชุด

490

149

4 mm. 120 m. 4 GB 3M

Tape 4 mm.

ตลับ

400

150

4 mm. 120 m. 4 GB Sony

Tape 4 mm.

ตลับ

400

151

4 mm. 120 m. 4 GB Verbatim

Tape 4 mm.

ตลับ

500

152

4 mm. 90 m. 2 GB 3M

Tape 4 mm.

ตลับ

180

153

4 mm. 90 m. 2 GB Sony

Tape 4 mm.

ตลับ

190

154

4 mm. 90 m. 2 GB Verbatim

Tape 4 mm.

ตลับ

200

155

8 mm. 112 m. 2.5 GB 3M

Tape 8 mm.

ตลับ

200

156

8 mm. 112 m. 2.5 GB Sony

Tape 8 mm.

ตลับ

250

157

8 mm. 112 m. 2.5 GB Verbatim

Tape 8 mm.

ตลับ

300

158

8 mm. 160 m. 7 GB 3M

Tape 8 mm.

ตลับ

450

159

8 mm. 160 m. 7 GB Sony

Tape 8 mm.

ตลับ

500

160

8 mm. 160 m. 7 GB Verbatim

Tape 8 mm.

ตลับ

500

161

รีดติดเสื้อ กันน้ำ ขนาด A4/5

T-Shirt Transfer

pack

370

162

รีดติดเสื้อ กันน้ำ ขนาด A6/10

T-Shirt Transfer

pack

190

163

Epson LQ 100

ตลับผ้าหมึก

ตลับ

220

164

Epson LQ 1050, 1170, 1070

ตลับผ้าหมึก

ตลับ

80

165

Epson LQ 2170i, 2170, 2070

ตลับผ้าหมึก

ตลับ

350

166

Epson LQ 2500, 2500 Black

ตลับผ้าหมึก

ตลับ

280

167

Epson LQ 300, 500, 570, 800, 850

ตลับผ้าหมึก

ตลับ

90

168

Epson LQ 670, 880, 1080, 2550

ตลับผ้าหมึก

ตลับ

300

169

Epson LX 300, 800, 850, FX80

ตลับผ้าหมึก

ตลับ

90

170

NEC P1200, 1300, 2200, 3200, 2000

ตลับผ้าหมึก

ตลับ

140

171

NEC P5300, 6300, 7300, 9300, 8000

ตลับผ้าหมึก

ตลับ

130

172

OKI 172, 182, 192, 320, 321, 390, 391

ตลับผ้าหมึก

ตลับ

150

173

OKI 590, 591

ตลับผ้าหมึก

ตลับ

250

174

HP 92274A

ผงหมึก Laser Recycle

pack

1,500

175

HP 92275A

ผงหมึก Laser Recycle

pack

1,600

176

HP 92291A

ผงหมึก Laser Recycle

pack

2,400

177

HP 92295A

ผงหมึก Laser Recycle

pack

1,900

178

HP 92298A

ผงหมึก Laser Recycle

pack

1,900

179

HP C3900A

ผงหมึก Laser Recycle

pack

2,800

180

HP C3903F

ผงหมึก Laser Recycle

pack

1,550

181

HP C3906F

ผงหมึก Laser Recycle

pack

1,500

182

HP C3909A

ผงหมึก Laser Recycle

pack

4,000

183

HP 92274A

ผงหมึก Laser แท้

pack

2,450

184

HP 92275A

ผงหมึก Laser แท้

pack

3,000

185

HP 92291A

ผงหมึก Laser แท้

pack

4,400

186

HP 92295A

ผงหมึก Laser แท้

pack

3,000

187

HP 92298A

ผงหมึก Laser แท้

pack

3,400

188

HP C3900A

ผงหมึก Laser แท้

pack

4,900

189

HP C3903F

ผงหมึก Laser แท้

pack

2,600

190

HP C3906F

ผงหมึก Laser แท้

pack

2,200

191

HP C3909A

ผงหมึก Laser แท้

pack

6,400

192

HP C4092A

ผงหมึก Laser แท้

pack

1,980

193

HP C4127A

ผงหมึก Laser แท้

pack

3,300

194

HP C4129X

ผงหมึก Laser แท้

pack

4,600

195

Y 2K Pass

แผงวงจรแก้ปัญหาปี 2000

ชุด

450

196

Software R&D

แผงวงจรแก้ปัญหาปี 2000

ชุด

500

197

1.44 MB 3.5" 3M (10 แผ่น)

แผ่นดิส

pack

130

198

1.44 MB 3.5" Maxell (10 แผ่น)

แผ่นดิส

pack

130

199

1.44 MB 3.5" Verbatim (10 แผ่น)

แผ่นดิส

pack

170

200

100 MB แผ่น Zip Disk

แผ่นดิส

แผ่น

420

201

120 MB 3.5" 3M

แผ่นดิส

แผ่น

550

202

CD-R 74 Kodak

แผ่นดิส

แผ่น

60

203

CD-R 74 Sony

แผ่นดิส

แผ่น

80

204

CD-R 74 Verbatim

แผ่นดิส

แผ่น

80

205

3M CG3460 (50 แผ่น)

แผ่นใสสำหรับ Inkjet และ ถ่ายเอกสาร

pack

1,200

206

3M PP2910 (100 แผ่น)

แผ่นใสสำหรับ Inkjet และ ถ่ายเอกสาร

pack

750

207

Hijet A4 (50 แผ่น)

แผ่นใสสำหรับ Inkjet และ ถ่ายเอกสาร

pack

1,050

208

HP C3835A A4 (50 แผ่น)

แผ่นใสสำหรับ Inkjet และ ถ่ายเอกสาร

pack

1,600

209

Mira ถ่ายเทเอกสาร (Japan)

แผ่นใสสำหรับ Inkjet และ ถ่ายเอกสาร

pack

550

210

(ไดคัท) A6/10

สติ๊กเกอร์ Hijet แบบด้าน กันน้ำ

pack

170

211

A4/10

สติ๊กเกอร์ Hijet แบบด้าน กันน้ำ

pack

240

212

A6/10

สติ๊กเกอร์ Hijet แบบด้าน กันน้ำ

pack

120

213

(ไดคัท) A6/10

สติ๊กเกอร์ Hijet แบบมัน

pack

300

214

A4/10

สติ๊กเกอร์ Hijet แบบมัน

pack

320

215

A6/10

สติ๊กเกอร์ Hijet แบบมัน

pack

120

216

กระดาษทำนามบัตรหนา 220 GMS กันน้ำ A4/20

สติ๊กเกอร์ Hijet แบบมัน

pack

290

217

BNC T-Connector

อุปกรณ์ระบบ LAN

ชิ้น

240

218

BNC Terminator 50 Ohms

อุปกรณ์ระบบ LAN

ชิ้น

240

219

Land Card "D-Link", Lanbit, 3Com, SMC

อุปกรณ์ระบบ LAN

ชุด

-

220

Modular Box

อุปกรณ์ระบบ LAN

อัน

180

221

Moot Plug for RJ-45 ชุดละ 10 ตัว

อุปกรณ์ระบบ LAN

pack

80

222

Wall Mount Box

อุปกรณ์ระบบ LAN

อัน

20

223

คีมเข้าหัว BNC (RG-58)

อุปกรณ์ระบบ LAN

อัน

1,200

224

คีมเข้าหัว RJ-45 ตัวผู้

อุปกรณ์ระบบ LAN

อัน

1,000

225

เครื่องต่อเข้าสาย RJ-45 ตัวเมีย

อุปกรณ์ระบบ LAN

ชุด

1,250

226

ชุด Test การเข้าสาย Link

อุปกรณ์ระบบ LAN

ชุด

320

227

สาย RG-58/100 เมตร

อุปกรณ์ระบบ LAN

ม้วน

1,900

228

สาย UTP "AMP" CAT5/305 เมตร

อุปกรณ์ระบบ LAN

ม้วน

4,200

229

สาย UTP "LINK" CAT5/305 เมตร

อุปกรณ์ระบบ LAN

ม้วน

3,300

230

หน้ากากพลาสติก 1 ช่อง

อุปกรณ์ระบบ LAN

ชุด

40

231

หน้ากากพลาสติก 2 ช่อง

อุปกรณ์ระบบ LAN

ชุด

40

232

หน้ากากพลาสติก 4 ช่อง

อุปกรณ์ระบบ LAN

ชุด

90

233

หน้ากากพลาสติก 6 ช่อง

อุปกรณ์ระบบ LAN

ชุด

90

234

หัว BNC "AMP"

อุปกรณ์ระบบ LAN

ชิ้น

100

235

หัว RJ-45 ตัวผู้ "AMP"

อุปกรณ์ระบบ LAN

ชิ้น

18

236

หัว RJ-45 ตัวผู้ "LINK"

อุปกรณ์ระบบ LAN

ชิ้น

10

237

หัว RJ-45 ตัวเมีย "AMP"

อุปกรณ์ระบบ LAN

ชิ้น

200

238

หัว RJ-45 ตัวเมีย "LINK"

อุปกรณ์ระบบ LAN

ชิ้น

130

วิศวกรรมโยธาบริการ ยินดีบริการทุกท่านราคาค่าก่อสร้าง ที่น่าสนใจ เชิญแวะชมได้ที่นี่วิศวกรรมโยธาบริการ ยินดีบริการทุกท่าน

ส่ง E-mail มาได้ Click ที่นี่

ball3.gif (1956 bytes)กลับสู่ Civil Engineering Service รายการหลักball3.gif (1956 bytes)