นี่คือกายของเรา  นี่คือโลหิตของเรา  

บทรำพึงเฝ้าพระเยซูเจ้า วันที่ 18 ของเดือน

วันสิ้นพิภพพระคริสตเจ้าจะตัดสินเราด้วยความยุติธรรมของพระองค์ แต่ในศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นี้พระองค์ทรงประทับอยู่กับเราด้วยความรักเหลือล้นของพระองค์ ใครคนหนึ่งรักเรามากจนถึงขนาดสร้างบ้านอยู่ใกล้เรา นี่เป็นการพิสูจน์ความรักของคนนั้น ถ้าเราไม่สนใจใยดีเราก็เป็นคนอกตัญญูเหลือเกิน

พระเยซูเจ้าข้า พระองค์ได้สร้างวิมานในศีลนี้เพราะพระองค์รักข้าพเจ้า ทั้งคืนทั้งวันข้าพเจ้าอยากคุกเข่าที่พระบาทของพระองค์ หมู่เทวดาไม่เคยออกห่างจากพระองค์เพราะเขาทั้งหลายรักพระองค์มาก ๆ ข้าพเจ้าเช่นเดียวกันพยายามทำให้พระองค์พอพระทัยด้วยการมาเฝ้าพระองค์ พิศวงในความรักและความเมตตากรุณาของพระองค์ “โดยมีเทวดาเป็นสักขีพยาน ฉันจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ ก้มกราบนมัสการไปยังที่ประทับของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระเมตตาและความสัตย์ซื่อของพระองค์”

โอ้ พระเป็นเจ้า ปังแห่งเทพเทวดา อาหารทิพย์แห่งสรวงสวรรค์ ข้าพเจ้ารักพระองค์ ๆ ไม่พอพระทัยกับความรักของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ไม่พอใจเช่นเดียวกัน ความรักที่ไม่รับผิดชอบ ให้ข้าพเจ้าตระหนักว่าพระองค์ทรงดีบริบรูณ์และน่ารักหาที่สุดมิได้ โปรดช่วยข้าพเจ้าขจัดออกจากดวงใจข้าพเจ้า ความรักทุกสิ่งในโลกที่ขัดขวางข้าพเจ้าไม่ให้รักพระองค์แต่ผู้เดียว ทุกวันพระองค์ประทับอยู่บนพระแท่นเพื่อพิสูจน์ความรักของพระองค์และการเป็นหนึ่งเดียวกับข้าพเจ้า ๆ ไม่ควรคิดถึงสิ่งอื่นใดนอกจาก รัก สัการ บูชา และทำให้พระองค์พอพระทัย ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดวิญญาณ ข้าพเจ้ารักพระองค์สุดดวงใจ ถ้าพระองค์พอพระทัย โปรดประทานรางวัลให้ข้าพเจ้ารักพระองค์ลึกซึ้งและแข็งแกร่งยิ่งกว่านี้ พระเยซูเจ้า องค์ความรักของข้าพเจ้า โปรดประทานความรักแก่ข้าพเจ้าเทอญ

[สวดบทภาวนาสำหรับเฝ้าศีลมหาสนิท]บทรำพึงเฝ้าพระมารดามารีอา วันที่ 18 ของเดือน

คนป่วยยากจนต้องเสาะหาการรักษาตามสถานานุเคราะห์ วิญญาณที่ติดพันอยู่ในบาป ถูกคนดูหมิ่นเหยียดหยาม แสวงหาการเอาใจใส่และการพิทักษ์รักษาจากพระแม่มารี พระเป็นเจ้าทรงให้พระแม่มาอยู่ในโลกเพื่อเป็น “โรงพยาบาลอนุเคราะห์” สำหรับคนบาป นักบุญเอเฟรมเรียกพระแม่ว่า “ที่หลบภัยของคนบาป”

ดังนั้น พระราชินีของลูก ถ้าคนบาปอย่างลูกต้องการความช่วยเหลือ พระแม่ไม่อาจปฏิเสธได้ ความจริง ลูกยิ่งทำบาปมากเพียงใด พระแม่ก็ยิ่งต้องปกป้องเอาใจใส่ต่อลูกมากเพียงนั้น นี่คือเหตุผลทำไมพระเป็นเจ้าได้เนรมิตพระแม่ เพื่อเป็นโรงพยาบาลของพระองค์สำหรับคนบาปทั้งหลาย โดยเฉพาะคนบาปโดนทอดทิ้งไม่มีใครเหลียวแล พระมารดาของลูก ๆ อยู่ที่นี่ ลูกขอฝากตัวไว้ในความคุ้มครองของพระแม่ โปรดเป็นความหวังและความรอดของลูกเทอญ ลูกจะหันหน้าไปพึ่งใครถ้าพระแม่ปฏิเสธลูก?

(สวดบทภาวนาฝากความหวังและความรอดไว้กับมารดาพระเจ้า)

เดชะพระนามพระบิดา และพระบุตร และพระจิต อาแมน

คลิกวันที่ เพื่อเฝ้าศีลมหาสนิทวันนี้
วันที่
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [Back]
[บทภาวนาสำหรับเฝ้าศีลมหาสนิท] [มรรคามหาทุกข์]  นำเสนอโดย... สิริโรจนา  Last    [สวดลูกประคำ] [รวมบทภาวนา] [Goto Menu]bCentral Counter  
  Send mail to prakobkit@yahoo.com with question or comments about this web.
Copyright @ 2000 Data Computer's House.  2123-2125 Suebsiri Rd.Nai-muang,
Nakorn-Ratchasima. 30000 Thailand.   Last  

 

1