IL-GHAR TAX-XELTER

Iz-zija Karm bdiet tirrakkonta l-grajjiet ta'

l-imghoddi. Semmiet zmien il-gwerra meta

missierha kien qed ihaffer ix-xelter ta' gol-gnien.

Louis, Rita u Mario baqghu skantati!  Qatt ma

kienu semghuha l-grajja li ltaqa' maghha

nannuhom. Tghid jippruvaw jinzlu bil-mohbi?

 

Dawl fil-fortizza Il-ghar tax-xelter Il-kaxxa taz-ziju Il-pulena tad-deheb
Meta jaqa` c-cpar Fuklar qadim u bnadar imcarta Il-miraklu tal-Gizrana
Villa Siko-Sao Qamar Ahdar Is-seba`Trongiet mewwija Kuncett u Marinton
Qrempucu f' belt il-gobon Nannu Cens Wied Peprina Inhobb Naqra
Il ktieb tal-Fenek l-Ahmar

Naqra Storja Zghira

Holm tal- Milied ?

 

LURA GHAL TREVOR ZAHRA