Trevor Zahra

Trevor Zahra twieled fl-1947 fiz- Zejtun. Minbarra

kotba ghat- tfal ghandu wkoll ghad ta'

kotba ghall- kbar.

DAWL FIL-FORTIZZA
GHAR TAX-XELTER
IL-KAXXA TAZ-ZIJU
IL-PULENA TAD-DEHEB

Dawl fil-fortizza

Il-ghar tax-xelter Il-kaxxa taz-ziju Il-pulena tad-deheb
META JAQA C-CPAR
FUKLAR QADIM U BNADAR IMCARRTA
IL-MIRAKLU TAL-GIZRANA
VILLA SIKO SAO
Meta jaqa c-cpar

Fuklar qadim u

Il-miraklu tal-gizrana

Villa Siko-Sao

QAMAR AHDAR
IS-SEBA TRONGIET MEWWIJA
HOLM TAL - MILIED ?

Kuncett u Marinton

Qamar Ahdar

Is-seba tro......

Holm tal-Milied

Kuncett u Marinton
Qrempucu f'Belt il-Gobon
GRAJJIET IN-NANNU CENS
HREJJEF MIN WIED PEPRINA

INHOBB NAQRA

Qrempucu ......

Nannu Cens

Wied Peprina

Inhobb Naqra

IL-KTIEB TAL-FENEK L-AHMAR NAQRA STORJA ZGHIRA

Fenek Ahmar

Storja Zghira