Komunikasi ialah satu proses yang melibatkan penghantaran dan penerimaan maklumat di antara dua pihak iaitu penghantar dan penerima. Konteks dalam bilik darjah : Perhubungan di antara orang dengan orang, iaitu guru dengan murid atau murid dengan murid yang berlaku dalam bentuk percakapan atau gerak geri.

Komunikasi Verbal Definisi : Komunikasi lisan Berlaku secara langsung apabila dua orang berbual secara bersemuka atau tidak.
Penggunaan bahasa : Guru menyampaikan pengajaran kepada pelajar-pelajar dengan cara bertutur.

Komunikasi Non-Verbal Definisi : Semua bentuk tingkah laku yang bukan lisan
Contoh : bunyi, gerakan badan atau mimik muka.
Konteks dalam bilik darjah : Guru mengangguk kepala sebagai tanda setuju dengan jawapan pelajar.

Komunikasi Berkesan
Komunikasi berkesan berlaku apabila mesej yang disampaikan oleh penyampai dapat diterima dan difahami dengan jelas oleh penerima. Jika maksud penyampai disalah tafsir oleh penerima, maka timbul konflik di antara kedua-dua individu tersebut. Komunikasi berkesan amat penting bagi menjamin P&P yang efektif.

Amalan Komunikasi Berkesan
Bersikap positif / percaya kepada pelajar
Bersifat ramah dan mesra
Hormat terhadap pandangan pelajar
Ketahui latar belakang pelajar
Pendengar yang aktif
Tunjuk mimik muka berseri
Guna bahasa yang mudah dan difahami
Arahan yang jelas dan jitu
Bersemangat tinggi dalam pengajaran
Galakkan pelajar supaya memberi idea atau pandangan
Guna nama pelajar ketika berinteraksi
Gunakan gerak fizikal, gerak isyarat dan mimik muka ketika memberi penjelasan
Kaitkan pelajaran baru dengan pengetahuan yang sudah diketahui oleh pelajar

Gangguan/Halangan Dalam Komunikasi

Kebisingan
Suasana kelas bising menyebabkan pelajar sukar mendengar pelajaran yang disampaikan. Anggapan umum terhadap guru Lazimnya berlaku pada guru baru kerana pelajar menganggap guru baru kurang berpengalaman.

Emosi guru atau murid
Penumpuan akan terjejas jika emosi guru/ pelajar kurang stabil.

Pemikiran tertutup
Umpamanya, pelajar yang kurang berminat terhadap sesuatu subjek mungkin enggan mendengar penjelasan guru atau guru yang kurang senang dengan sebilangan pelajar dalam sesuatu kelas, mungkin akan mengurangkan komunikasi terbuka.

Kurang tumpuan
Pelajar-pelajar kurang memberi tumpuan terhadap pengajaran guru.

Masalah Komunikasi Dalam Bilik Darjah

Kritikan
Pelajar akan mendiamkan diri apabila dikritik.

Melabel pelajar
Pelajar yang dilabel suka mendiamkan diri supaya lebih selamat.

Ancaman
Ancaman boleh menghadkan komunikasi terbuka.

Memberi arahan
Arahan yang memaksa akan menghalang komunikasi dua hala.

Mimik muka
Mimik muka yang serius atau garang akan menyebabkan pelajar takut untuk bercakap.

Kurang perhatian
Kurang perhatian daripada guru menyebabkan pelajar tidak berminat untuk bercakap.

Penyampaian
Guru yang sentiasa bercakap akan menghalang komunikasi dua hala.

Bahasa
Guru menggunakan bahasa yang sukar difahami oleh pelajar.

Kelajuan
Guru yang bercakap laju akan menyebabkan pelajar sukar untuk faham.

Kurang persediaan
Kekeliruan ketika penyampaian pengajaran menyebabkan pelajar-pelajar tidak dapat menerima mesej dengan jelas.

Aktiviti pembelajaran kurang menarik
Minat pelajar untuk belajar akan berkurangan dan cenderung ke arah kebisingan.
Komunikasi Berkesan Dalam Bilik Darjah
Oleh : Puan Norzilah Mazahar
GKMP Sains dan Matematik