โรคที่สำคัญในสัตว์ปีก

     โรคพุลโลรุ่มหรือโรคขี้ขาว
สาเหตุ
     เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย พวกซัลโมเนลลา
อาการ
     จะเป็นรุนแรง ในลูกไก่อายุ 3-4 วัน ลูกไก่จะท้องเสีย มีขี้สีขาวติดก้น หงอย ซืม ขนยุ่ง หายใจหอบ ลูกไก่จะตายมากในระหว่างอายุ 7-12 วัน ต่อมาจะลดลง ตัวที่รอดก็จะแคระแกรน ไก่โตมักไม่แสดงอาการ แต่จะอมโรคไว้แพร่ต่อไป
การป้องกันและรักษา
     โดยการตรวจเลือดพ่อ-แม่พันธุ์ และรมตู้ฟักด้วยแก๊สฟอร์มาลดีโฮด์ ทำความสะอาด ตู้ฟักและเล้าไก่ รักษาโดยใช้ยาฟูราโซลิโนหรือยาประเภทซัลฟาบางชนิด

     โรคนิวคาสเซิล
สาเหตุ
     เกิดจากเชื้อไวรัส
อาการ
     โรคนิวคาสเซิล ทำให้สัตว์ป่วยแสดงอาการแตกต่างกันตามความรุนแรงของเชื้อไวรัส 3 ชนิด คือ
1. ชนิดรุนแรงมาก
2. ชนิดรุนแรงานกลาง
3. ชนิดรุนแรงน้อย
     ชนิดรุนแรงมาก จะทำให้ไก่ตายอย่างรวดเร็ว บางทีไม่ทันสังเกตุเห็นอาการป่วย โดยทั่วไปอาการป่วยจะเริ่มหลังจากไก่ได้รับเชื้อนิวคาสเซิลเป็นเวลา 3-6 วัน ทำให้เกิดอาการทางระบบหายใจ และอาการทางประสาทร่วมกัน โดยไก่จะหายใจลำบาก สะบัดหัวหรืออ้าปากหายใจ แสดงอาการทางประสาท เช่น คอบิดไปข้างหลัง หรือพับไปด้านใดด้านหนึ่ง เดินหมุนเป็นวง เรียกว่า "กระแตเวียน" หรือเดินถอยหลังพร้อมกับ มีอาการท้องร่วงอุจจาระเป็นสีเขียว ไก่จะตายใน 2-3 วัน

     โรคฝีดาษไก่
สาเหตุ
     เกิดจากเชื้อไวรัส
อาการ
     หลังจากไก่ได้รับเชื้อโรค 4-10 จะเกิดตุ่มฝีดาษ มีลักษณะคล้ายหูดเกิดขึ้น ตามผิวหนังบริเวณที่ไม่มีขน เช่น ตามบริเวณหน้า หงอน เหนียง หนังตา และขา ตอนแรกเป็นตุ่มเล็กๆ ต่อมาจะค่อยๆ ใหญ่ขึ้น ที่หัวของฝีจะเป็นแผลมีสะเก็ดสีน้ำตาลคลุมอยู่ ต่อมาจะแห้งและลอกหลุดไป แต่มีฝีดาษ อีกชนิดหนึ่งเป็นชนิดมีตุ่มแผลเกิดขึ้นในลำคอ จะทำให้กินอาหารลำบาก น้ำลายไหลยืด มีกลิ่นเหม็น เป็นมากๆ จะทำให้ไก่ตายได้
การรักษาโรค
     โรคฝีดาษไม่มียารักษาให้ได้ผลดดยตรง แต่จะลดการอักเสบของตุ่มฝีได้โดย ให้กินยาปฏิชีวนะ และใช้ทิงเจอร์ไอโอดีนทาตามตุ่มฝีที่เกิดขึ้น
การป้องกัน
     1. ในการเลี้ยงลูกไก่ควรระวังอย่าให้ยุงกัด
     2. เมื่อลูกไก่อายุได้ 7 วัน ควรใช้วัคซีนของกรมปศุสัตว์ โดยใช้เข็มสองปลาย จุ่มน้ำยาแทงที่ผนังปีก ฝีจะขึ้นหลังจากการลูกวัคซีน 7-10 วัน

     โรคอหิวาต์
สาเหตุ
     เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย คือ ปาสเจอเรลล่า
อาการ
     รุนแรงไก่และเป็ดตายอย่างรวดเร็ว โดยไม่แสดงอาการให้เห็น ในบางรายที่ ไม่ตายในทันทีทันใด จะป่วย หงอย ซึม เบื่ออาหาร นอนหมอบ อุจจาระเหลวสีเขียวปนเหลือง หายใจไม่สะดวก กระหายน้ำจัด ไก่จะมีหงอนและเหนียงสีคล้ำ และตายใน 2-3 วันต่อมา
การป้องกันและรักษาโรค
     ทำการป้องกันโรค โดยดูแลด้านสุขาภิบาล เลี้ยงไก่ในที่แห้งไม่ชื้นแฉะ และวัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ ฉีดครั้งแรกเมื่อไก่หรือเป็ดอายุได้ 3 เดือน และฉีดซ้ำทุก 3 เดือน หรือตามความจำเป็น เมื่อมีโรคเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง
     การรักษา โดยให้ยา เช่น ยาซัลฟาควิน็อกซาลิน หรือยาปฏิชีวนะ แล้วรีบติดต่อสัตวแพทย์ทันที ในบางรายที่โรคยังไม่เกิดรุนแรงต้องฉีดวัคซีนป้องกัน ติดตามการรักษาด้วย เพื่อระงับการติดต่อของโรค

     โรคหลอดลมอักเสบ
สาเหตุ
     เกิดจากเชื้อไวรัส
อาการ
     ไก่แสดงอาการคล้ายเป็นหวัด แต่โรคจะเป็นอย่างรุนแรงในลูกไก่อายุต่ำกว่า 3 อาทิตย์ ลูกไก่จะแสดงอาการป่วยหลังจากได้รับเชื้อโรคเพียง 15-16 ชั่วโมง โดยแสดงอาการหายใจลำบาก และมีเสียงครืดคราด เมื่ออ้าปากหายใจ ลูกไก่จะตายเพราะมีน้ำเมือกอุดในหลอดลม ทำให้ปากอักเสบ ในไก่ใหญ่ที่ป่วยด้วยโรคนี้ อัตราตายจะน้อย แต่มีผลกระทบกระเทือนต่อรังไข่ทำให้ไก่ที่กำลังไข่จะไข่ลดลงอย่างรวดเร็ว ฟองไข่จะผิดปรกติ เปลือกไข่ขรุขระหรือบางลง ทำให้เปลือกนิ่ม ไข่ขาวเหลวเป็นน้ำ
การป้องกันรักษาโรค
     โรคนี้ไม่มียารักษาโดยตรง แต่การให้ยาปฏิชีวนะจะช่วยลดการอักเสบของ ระบบทางเดินหายใจได้บ้าง วิธี้องกันที่ดีที่สุด คือการใช้วัคซีนหยอดตาหรือหยอดจมูกลูกไก่เมื่ออายุได้ 2 อาทิตย์ แหละหยอดซ้ำทุกๆ 3 เดือน

     โรคพยาธิ
สาเหตุ
     พยาธิตัวกลมและพยาธิตัวแบน
อาการ
     พยาธิภายในที่สำคัญได้แก่ พยาธิตัวกลม พยาธิเส้นฝอย และพยาธิตัวแบน ที่จะดูดกินอาหารในลำไส้ ทำให้ไก่อ่อนเพลีย ซูบ ผอม ขนหยาบ เจริญเติบโตช้า ท้องเสีย ในไก่ไข่จะทำให้อัตราไข่ลดลง
การป้องกันและรักษาโรค
     การสุขาภิบาลที่ดี จะทำให้การเกิดโรคในพยาธิในไก่น้อยลงได้ แต่อย่างไร ก็ตามควรให้ยาถ่ายช่วยถ่ายพยาธิ สำหรับพยาธิตัวกลมใช้ยาพวกพิบเพอราซิน ขนาด 105-250 มก. ต่อน้ำหนักตัวไก่ 1 กก. ผสมลงในอาหารไก่กิน เมื่อไก่อายุได้ 3-4 เดือน แล้วต่อไปให้ซ้ำเป็นระยะๆ ทุก 3-4 เดือน หรือจะใช้น้ำมะเกลือ คั้นกรองให้ไก่กินเพื่อถ่ายพยาธิตัวกลมก็ได้ผล การใช้ยาถ่ายพยาธิตัวแบนในไก่ต้องใช้ยาถ่ายเฉพาะ เช่น ยาไดคลอโรเฟน ขนาด 25-50 มก. ต่อน้ำหนักตัวไก่ 1 กก. แต่ควรระวังห้ามใช้ในไก่ไข่เพราะอาจทำให้ไข่ลดลงได้

     โรคหวัดติดต่อ
สาเหตุ
     เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย
อาการ
     ไก่จะมีน้ำมูก น้ำตาไหล จาม หน้าบวม มีแผ่นฝ้าสีเหลืองคล้ายเนยเกิด ขึ้นในปากและจมูกมีกลิ่นเหม็น ถ้าเนมากๆ ตาจะแดง ใต้ตาบวม ในตามีก้อนสีเหลืองติดอยู่ ลูกไก่มักสุมกัน ยืนหลับตา ขนพอง เป็นมากๆ จะเกิดปอดบวม หรือมีโรคอื่นแทรกทำให้ไก่ตายได้
การป้องกันและรักษา
     ใช้หลักสุขาภิบาล เลี้ยงไก่ในที่ไม่อับทึบหรือชื้นแฉะ ให้ยารักษาโรค เช่น ซัลฟาไทอาโซล ซัลฟาโมโนเมทท็อกซิน เป็นต้น


| หน้าบ้าน | ไก่ชนไทย | ไก่ชนต่างประเทศ | สารพันเรื่องไก่ | ดูไก่อย่างไรไม่ผิดหวัง | โชว์รูม |
| ข่าวรวมพลคนรักษ์ไก่ | ห้องเฮฮาตามประสาคนรักษ์ไก่ | กระดานข่าว | ลานประมูลและฝากขายไก่ | ฝากลายเซ็นที่นี่ครับ |


Last Update 2/12/44

Copyright © 2000 ...soomgai... All Rights Reserved.
E-mail:soomgai@hotmail.com
1