Birthdays to celebrate


January

7   - Sankar Ganesh
10 - Sivakumar.V, Vignesh.V
18 - Vijaya.H
24 - Dhanabal.E
26 - Vaidehi.S
30 - Sathyanarayanan.K(bogus, see Aug 23)
31 - Renuka.RFebruary

1   - Palaniappan.N
10 - Jayakumar.B
18 - Bhaskar.J
28 - Arun.SMarch

1   - Vidwendu Bhushan Singh
2   - Nirmal Kumar.S
14 - Thulsiraman.D.P
18 - Karthik.S
25 - Shanmugam.V.SApril

2   - Rajeev Minnal
10 - Syed Haneef.SMay

3   - Balaji Balasubramaniam
7   - Sridharan.R
9   - Balaguru.N
11 - Mari Chetty
12 - Prem Anand.P
18 - Rajinikanth.S.N, Suresh Duddi
21 - Shobha Angappan
26 - Shaeli Goyal
29 - Navin.RJune

1   - Srinivasan.S
7   - Anand Kumar
12 - Gopinath.D
14 - Sheela Venkateswaran
29 - Raghupathy SivakumarJuly

1   - Srividya.M.S
10 - Jayendran.S
16 - Ravi Kiran.K.PAugust

2   - Vijayan.R
15 - Vicky(Ammu chithi's son)
23 - Sathyanarayanan.KSeptember

7   - Prithi.B.V
11 - Ramesh.S(Patti), Anupama.S
13 - Mohammad Shihabdeen.S
22 - Rajeev Yelkur
28 - Saravanan.ROctober

6   - Eashwer.S.P
9 - Shivakumar Koduvai
13 - Kannan.J
24 - Venkatraman.NNovember

8   - Ramesh.K(Motor)
24 - Pradeep Kumar.DDecember

2   - Karthik.B, Suresh Kumar.K
8   - Monalisa Agarwal
15 - Rajeev Vijayan
17 - Umesh Kumar.V.R
25 - Cheralathan.BLast updated 20 Oct, 1998