ทำอย่างไรให้เล่นกีต้าร์ได้เร็วแบบถูกวิธี ( How To Play Fast )

Ex. 1

จากตัวอย่างด้านบนจะใช้ pick ดีดขึ้นลงสลับกันไปเรื่อยๆครับ(Downstroke= ดีดลง Upstroke=ดีดขึ้น)ฝึกอย่างช้าๆและค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นไปเรื่อยๆนะครับควรจะฝึกอย่างน้อยวันละ 20-40 นาทีครับ
Ex. 2

Ex.3

Ex.4

Ex.5

Ex.6

Ex.7

ควรฝึกอย่างช้าๆให้คล่องและค่อยๆเร็วขึ้นนะครับและควรฝึกกับเครื่องให้จังหวะ ( Metronome) ทุกครั้งนะครับ


HOME

แบบฝึกทั้งหมดนี้ได้เรียบเรียงและนำมาจากนิตรยสาร Guitar World, February ' 95