ลูกเสือสำรอง

ลูกเสือสำรอง

ลูกเสือสำรองจะมีอายุะหว่าง ๘ - ๑๑ ปี เรียนอยู่ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔

ลูกเสือสำรองแบ่งออกเป็น ๔ ชั้น คือ เตรียมลูกเสือสำรอง ดาวดวงที่ ๑ ดาวดวงที่ ๒ ดาวดวงที่ ๓

มีคติพจน์ว่า " จงทำดี"

เครื่องแบบลูกเสือสำรอง

๑.หมวกทรงกลมมีกะบังหน้าหมวก ทำด้วยผ้าสีกรมท่า ตัวหมวกเย็บด้วยผ้า ๖ ชิ้น แนวตะเข็บระหว่างชิ้นและขอบหมวกโดยรอบทาบด้วยไหมถักสีเหลือง เมื่อเข้าพิธีประจำกองแล้วมีตราหน้าหมวกรูปหน้าเสือและอักษรใต้หน้าเสือว่า "ลูกเสือ" สีเหลืองบนผ้าสีกรมท่า ขลิบริมสีกรมท่ารูปไข่ ยาว ๔ ซม. กว้าง ๓.๕ ซม.

๒.เสื้อแขนสั้น แบบและสีตามที่ผู้บังคับบัญชาฯกำหนด โดยส่วนใหญ่จะใช้เครื่องแบบนักเรียนที่นักเรียนใช้ประจำ ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางกาง

๓.ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน ๙๐ ซม. ด้านตั้ง ๖๕ ซม. สีตามที่ผู้บังคับบัญชาฯกำหนด มักจะใช้สีประจำโรงเรียน ด้านหลังติดเครื่องหมายจังหวัด และห่วงสวมผ้าผูกคอที่ไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์ปาร์ค

๔.กางเกง ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ ๕ ซม. เป็นแบบที่ทางโรงเรียนกำหนด ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องแบบนักเรียน

๕.เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน ๓ ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ ด้านล่างมีคติพจน์ลูกเสือ " เสียชีพอย่าเสียสัตย์"

๖.ถุงเท้ารองเท้าตามแบบที่โรงเรียนกำหนด

๗.เครื่องหมายหมูทำด้วยผ้าสีตามที่ผู้บังคับบัญชาฯกำหนด รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ยาวด้านละ ๓.๕ ซม. ติดใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย ๑ ซม.ให้มุมแหลมขึ้น

๘.เครื่องหมายชั้น รูปดาว ๖ แฉกสีเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ ซม. เมื่อสอบได้ดาวดวงที่ ๑ ให้ติดข้างขวาหน้าหมวก ๑ ดาว และเมื่อสอบได้ดาวดวงที่ ๒ ให้ติดเพิ่มข้างซ้ายหน้าหมวก

๙.เครื่องหมายประจำการ ทำด้วยผ้าสีเเหลือง รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ซม. มีรูปดาว ๖ แฉกสีเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ ซม. ติดที่อกเสื้อข้างซ้าย เหนือกระเป๋า ๑ ซม. จำนวนเครื่องหมายประจำการให้ติดตามจำนวนปีที่ได้เป็นลูกเสือสำรอง เว้นห่างกัน ๕ มม. ตามแนวนอน

๑๐.เครื่องหมายสังกัด ชื่อกลุ่มหรือกอง ทำด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว ๗ ซม. กว้าง ๑.๕ ซม. ชื่อกลุ่มหรือกองสีขาว (ชื่อโรงเรียน) ติดตามโค้งไหล่เสื้อข้างขวา เลขกลุ่มและเลขกอง ทำด้วยผ้าสีแดงรูป สีเหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ ๓.๕ ซม. ขลิบสีขาว มีตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสีขาวสูง ๑.๕ ซม. อยู่ข้างบน และเลขกองสีขาวสูง ๑ ซม. อยู่ข้างล่าง ติดใต้เครื่องหมายชื่อกลุ่มหรือกอง กองลูกเสือที่จัดเป็นกลุ่มไม่ได้ให้ติดเลขกองอย่างเดียว

๑๑.เครื่องหมายวิชาพิเศษ รูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมุมมน ด้านฐานยาง ๓.๕ ซม. ด้านตั้งยาว ๒.๕ ซม. ทำด้วยผ้า ถ้าสอบได้ไม่เกิน ๙ วิชาให้ติดที่แขนเสื้อข้างขวา แถวละ ๓ วิชา ถ้าเกิน ๙ วิชา ให้ใช้สายสะพาย ทำด้วยผ้าต่วนหรือผ้าสักหลาดสีเหลือง กว้าง ๘ ซม. ขลิบริมสีขาบ ข้างละ ๑ ซม. ใช้สะพายจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา

๑๒.เครื่องหมายนายหมู่ ทำด้วยผ้าสักหลาดสีเหลือง กว้าง ๑.๕ ซม. ๒ เส้น ติดที่ปลายแขนเสื้อข้างซ้าย ๒ เส้น ถ้าเป็นรองนายหมู่ ให้ติด ๑ เส้น

๑๓.เครื่องหมายเสือเผ่น ทำด้วยผ้าสีเขียว รูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ยาวด้านละ ๓.๕ ซม. มีรูปเสือเผ่นและคำว่า ลูกเสือ สีเหลือง ติดอยู่ที่อกเสื้อข้างขวาเหนือกระเป๋า

"ลูกเสือสำรอง "จะแสดงความเคารพ ได้ ๒ วิธี คือ ๑.แสดงความเคารพเป็นบุคคล ลูกเสือจะสวมหมวกหรือไม่สวมหมวก ทำวัทยหัตถ์ ๒ นิ้ว คือ ยกมือขวาขึ้นแยกนิ้วชี้กับนิ้วกลางออกเหยียดตรง (รูปตัววี) แล้วให้นิ้วชี้แตะที่กะบังหมวกต่อขอบหมวก ถ้ามิได้สวมหมวกให้นิ้วชี้แตะที่หางคิ้วขวา ๒.การทำความเคารพเป็นหมู่ คือการทำแกรนด์ฮาวล์
1