เครื่องแบบลูกเสือ
ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญ

ลูกเสือสามัญ

ลูกเสือสามัญจะมีอายุะหว่าง ๑๑ ๑๗ ปี เรียนอยู่ในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๕ - ๖

ลูกเสือสามัญแบ่งออกเป็น ๓ ชั้น คือ ลูกเสือตรี ลูกเสือโท ลูกเสือเอก

มีคติพจน์ว่า " จงเตรียมพร้อม"

เครื่องแบบลูกเสือสามัญ

๑.หมวกปีกกว้างพับปีกข้างขวาขึ้น ประดับด้วยดอกจันชั้นเดียว ทำด้วยผ้าสีประจำเขตการศึกษา กลางดอกจันมีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติทำด้วยโลหะสีทอง มีหนังหรือวัสดุเทียมหนังสีน้ำตาลแก่กว้าง ๒ ซม. พันรอบหมวก มีหัวเข็มขัดสีน้ำตาลแก่ด้านซ้าย ปีกหมวก ๒ ข้างเจาะรูสำหรับร้อยสายรัดด้านหลังศรีษะ สายรัดทำด้วยเชือกถักสีเดียวกับหมวก ผูกเป็นปมไว้ข้างหลัง

๒.เสื้อคอพับสีกากีแขนสั้นเหนือข้อศอกผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง ๓.๕ ซม. มีกระดุมเหนือเข็มขัด ๔ เม็ด อกเสื้อมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า ๑ ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้ง ๒ ข้าง ด้านไหล่กว้าง ๓.๕ ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง ๒.๕ ซม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ ๑ ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทำด้วยวัสดุสีน้ำตาลแก่ ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

๓.ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน ๑๐๐ ซม. ด้านตั้ง ๗๕ ซม. สีตามเขตการศึกษา ด้านหลังติดเครื่องหมายจังหวัด และห่วงสวมผ้าผูกคอที่ไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์

๔.กางเกงสีกากี (สีเดียวกับเสื้อ) ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ ๕ ซม. มีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน ๖ ซม. กว้าง ๑ ซม. มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า

๕.เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน ๓ ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ ด้านล่างมีคติพจน์ลูกเสือ "เสียชีพอย่าเสียสัตย์"

๖.ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอบรัดถุง

๗.รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

๘.เครื่องหมายหมู่ทำด้วยผ้าสีตามสีประจำหมู่ลูกเสือสามัญ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง ๒ ซม. ยาว ๑๔ ซม. ๔ แถบ ซ้อนกัน ติดใต้ตะเข็บไหล่ซ้าย ๑ ซม.

๙.เครื่องหมายลูกเสือตรี ทำด้วยผ้าสีกากี รูปโล่ ยาว ๔ ซม. กว้าง ๒.๕ ซม. มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีแดงแต่ไม่มีแถบคำขวัญ และมีคำว่าลูกเสือ สีเหลือง ติดที่กึ่งกลางกระเป๋าเสื้อข้างซ้าย

๑๐.เครื่องหมายลูกเสือโท ทำด้วยผ้าสีกากี รูปไต ยาว ๔.๕ ซม. กว้าง ๒.๕ ซม. มีคำว่าลูกเสือ สีเเหลืองเหนือกรอบสีแดง ในกรอบสีแดงมีคำว่า เสียชีพอย่าเสียสัตย์ สีเหลือง ติดที่แขนเสื้อข้างซ้ายกึ่งกลางไหล่กับศอก

๑๑.เครื่องหมายลูกเสือเอก ทำด้วยผ้าสีกากี รูปโล่ ยาว ๕ ซม. กว้าง ๓ ซม. มีรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติสีแดง และมีคำว่าลูกเสือ สีเหลือง ติดที่แขนเสื้อด้านซ้าย บนเครื่องหมายลูกเสือโท

๑๒.เครื่องหมายประจำการ ทำด้วยผ้าสีเขียว รูปกลม เส้นผ่าศูนย์กลาง ๒ ซม. มีรูปดาว ๖ แฉกสีเงิน เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕ ซม. ติดที่อกเสื้อข้างซ้าย เหนือกระเป๋า ๑ ซม. จำนวนเครื่องหมายประจำการให้ติดตามจำนวนปีที่ได้เป็นลูกเสือสามัญ เว้นห่างกัน ๕ มม. ตามแนวนอน

๑๓.เครื่องหมายสังกัด ชื่อกลุ่มหรือกอง ทำด้วยผ้าสีแดง รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว ๗ ซม. กว้าง ๑.๕ ซม. ชื่อกลุ่มหรือกองสีขาว (ชื่อโรงเรียน) ติดตามโค้งไหล่เสื้อข้างขวา เลขกลุ่มและเลขกอง ทำด้วยผ้าสีแดงรูป สีเหลี่ยมจัตุรัส ยาวด้านละ ๓.๕ ซม. ขลิบสีขาว มีตัวเลขอารบิค เลขกลุ่มสีขาวสูง ๑.๕ ซม. อยู่ข้างบน และเลขกองสีขาวสูง ๑ ซม. อยู่ข้างล่าง ติดใต้เครื่องหมายชื่อกลุ่มหรือกอง กองลูกเสือที่จัดเป็นกลุ่มไม่ได้ให้ติดเลขกองอย่างเดียว

๑๔.เครื่องหมายวิชาพิเศษ ถ้าสอบได้ไม่เกิน ๙ วิชาให้ติดที่แขนเสื้อข้างขวา แถวละ ๓ วิชา ถ้าเกิน ๙ วิชา ให้ใช้สายสะพาย ทำด้วยผ้าต่วนหรือผ้าสักหลาดสีเหลือง กว้าง ๘ ซม. ขลิบริมสีขาบ ข้างละ ๑ ซม. ใช้สะพายจากบ่าซ้ายไปประจบกันที่ใต้เอวขวา

๑๕.สายยงยศ ทำด้วยเชือกสีเขียวถักเป็นห่วงคล้องต้นแขนขวาใต้อินทรธนู ปลายสายรวมติดที่ดุมกระเป๋าเสื้อข้างขวา (ถักเปีย ๕ เส้น)

๑๖.เครื่องหมายนายหมู่ ทำด้วยผ้าสักหลาดสีขาว กว้าง ๑.๕ ซม. ๒ เส้น ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้าย ข้างแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ซ้าย ขวา ข้างละ ๑ เส้น ถ้าเป็นรองนายหมู่ ให้ติด ๑ เส้น ทาง ขวาของแถบกระเป๋า คล้องสายนกหวีด สีเหลือง สวมทับผ้าผูกคอ ปลายสายผูกนกหวีดสอดในกระเป๋าเสือข้างซ้าย

๑๗.ธงประจำหมู่เป็นรูปสัตว์ ถ้าเป็นเนตรนารีใช้รูปดอกไม้ และใช้ไม้พลอง

สีประจำหมู่ลูกเสือสามัญ

หมู่หมี สีน้ำตาลกับสีดำ

หมู่นกอินทรีย์ สีเขียวกับสีดำ

หมู่งูเห่า สีส้มกับสีดำ

หมู่ม้า สีดำกับสีขาว

หมู่แรด สีน้ำเงินแก่กับสีส้ม

หมู่เสือ สีดำกับสีส้ม

หมู่กวาง สีม่วงกับสีดำ

หมู่สิงโต สีเหลืองกับสีแดง

หมู่สุนัขจิ้งจอก สีเหลืองกับสีเขียว

หมู่ช้าง สีม่วงกับสีขาว

หมู่วัวกระทิง สีแดงกับสีน้ำตาล

หมู่จระเข้ สีเขียวกับสีน้ำตาล

1