เครื่องแบบลูกเสือ
ลูกเสือวิสามัญ

ลูกเสือวิสามัญ

ลูกเสือวิสามัญ มีอายุระหว่าง ๑๗ - ๒๓ ปี กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๔ -๖ หรือระดับอาชีวศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา

ชั้นของลูกเสือวิสามัญแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ เตรียมลูกเสือวิสามัญ(ระยะทดลอง) ลูกเสือวิสามัญ (ผ่านการเข้าพิธีประจำกองแล้ว)

มีคติพจน์ว่า " บริการ"

เครื่องแบบลูกเสือวิสามัญ

๑.หมวกทรงอ่อนสีเเขียว มีตราหน้าหมวกรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติ ทำด้วยโลหะสีทอง เวลาสวมหมวกให้ตราหน้าหมวกอยู่เหนือคิ้วซ้าย

๒.เสื้อคอพับสีกากีแขนสั้นเหนือข้อศอกผ่าอกตลอด อกเสื้อทำเป็นสาบกว้าง ๓.๕ ซม. มีกระดุมเหนือเข็มขัด ๔ เม็ด อกเสื้อมีกระเป๋าปะข้างละ ๑ กระเป๋า มีแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ปกรูปมน ชายกลางแหลม เจาะรังดุมกึ่งกลางกระเป๋า ๑ ดุม มีอินทรธนูสีเดียวกับเสื้ออยู่เหนือบ่าทั้ง ๒ ข้าง ด้านไหล่กว้าง ๓.๕ ซม. เย็บติดกับตะเข็บไหล่เสื้อ ด้านคอกว้าง ๒.๕ ซม. ปลายมน มีดุมที่ปลายอินทรธนูทางด้านคอด้านละ ๑ ดุม ดุมลักษณะกลมแบนทำด้วยวัสดุสีน้ำตาลแก่ ติดอินทรธนูสีเขียว ปลายอินทรธนูมีอักษร " ลว." สีเหลือง ให้สอดชายเสื้ออยู่ภายในกางเกง

๓.ผ้าผูกคอรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว ด้านฐาน ๑๐๐ ซม. ด้านตั้ง ๗๕ ซม. สีตามเขตการศึกษา ด้านหลังติดเครื่องหมายจังหวัด และห่วงสวมผ้าผูกคอที่ไม่ใช่ห่วงกิลเวลล์

๔.กางเกงสีกากี (สีเดียวกับเสื้อ) ขาสั้นเหนือเข่าประมาณ ๕ ซม. มีหูร้อยเข็มขัดยาวไม่เกิน ๖ ซม. กว้าง ๑ ซม. มีกระเป๋าตามแนวตะเข็บข้างละ ๑ กระเป๋า

๕.เข็มขัดหนังสีน้ำตาล กว้างไม่เกิน ๓ ซม. หัวชนิดหัวขัดทำด้วยโลหะสีทอง มีลายดุนรูปตราคณะลูกเสือแห่งชาติภายในกรอบช่อชัยพฤกษ์ด้านล่างมีคติพจน์ลูกเสือ " เสียชีพอย่าเสียสัตย์"

๖.ถุงเท้ายาวสีกากี พับขอบไว้ใต้เข่า ใต้พับขอบมีรอบรัดถุง และมีพู่สีแดง ข้างละ ๒ พู่

๗.รองเท้าหนังหรือผ้าใบสีน้ำตาลแก่ ไม่มีลวดลายหุ้มส้นชนิดผูก

๘.เครื่องหมายหมูทำด้วยผ้ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ยาว ๑๔ ซม. กว้าง ๒ ซม. ถ้ายังไม่เข้าประจำกอง จำนวน ๔ ชิ้น ชิ้นนอกสีเขียว ๒ ชิ้น และชิ้นในสีเหลือง ๒ ชิ้น ถ้าเข้าประจำกองแล้ว ๖ ชิ้น จากนอกไปใน สีแดง ๒ ชิ้น สีเหลือง ๒ ชิ้น และสีเขียว ๒ ชิ้น ติดที่แขนเสื้อใต้ตะเข็บไหล่ซ้ายประมาณ ๑ ซม.

๙.เครื่องหมายวชิราวุธ ทำด้วยผ้าสีขาบ รูปไข่ ยาว ๔ ซม. กว้าง ๓.๕ ซม. ขลิบริมสีเหลือง มีรูปวชิราวุธในพระมหามงกุฎเปล่งรัศมี สีเหลือง ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อ

๑๐.เครื่องหมายวิชาพิเศษ ติดที่อกเสื้อด้านขวาเหนือกระเป๋าเสื้อ

๑๑.เครื่องหมายนายหมู่ ทำด้วยผ้าสักหลาดสีแดง กว้าง ๑.๕ ซม. ๒ เส้น ติดที่กระเป๋าเสื้อข้างซ้าย ข้างแถบตรงกึ่งกลางตามทางดิ่ง ซ้าย ขวา ข้างละ ๑ เส้น ถ้าเป็นรองนายหมู่ ให้ติด ๑ เส้น ทาง ขวาของแถบกระเป๋า คล้องสายนกหวีด สีเหลือง ทับผ้าผูกคอ ปลายสายผูกนกหวีดสอดในกระเป๋าเสือข้างซ้าย

๑๒.ใช้ไม้ง่ามและธงหมู่เป็นหมายเลข

1