การทำแกรนด์ฮาวล์ (Grand Howl)สำหรับลูกเสือสำรอง

ผู้กำกับฯลูกเสือออกไปยืนแล้วร้องเรียก แพค แพค แพค พร้อมให้สัญญาณเข้าแถวรูปวงกลม ลูกเสือรับพร้อมกันว่า แพค แล้ววิ่งมาเข้าแถวรูปวงกลมล้อมผู้กำกับฯ หน้าเสาธงนายหมู่ที่ ทำหน้าที่เป็นหมู่บริการยืนตรงหน้าของผู้กำกับฯ ลูกเสือทุกคนยืนไหล่ต่อไหล่ชิดกันแต่ไม่ถึงกับเบียดกัน

เมื่อเรียบร้อยแล้วผู้กำกับฯให้สัญญาณ กางแขนทั้งสองออกไปเสมอไหล่เป็นเส้นตรงหงายฝ่ามือขึ้นแล้วลดมือลง ลูกเสือขยายวงกลมออกไปเป็นวงกลมใหญ่ โดยลูกเสือทุกคนจับมือกันแล้วถอยหลังออกไปจนแขนที่จับกันไว้ตึงพอดีแล้วปล่อยแขนลง ทุกคนอยู่ในท่าตรง

เมื่อขยายวงกลมเสร็จเรียบร้อย ผู้กำกับฯกางแขนออกไปเสมอไหล่ขนานกับพื้นนิ้วชิดติดกันหงายฝ่ามือขึ้น ทำสัญญาณคว่ำฝ่ามือลงให้ปลายนิ้วปักลงพื้น (หักข้อมือลง) แต่แขนเหยียดตรงไว้ ลูกเสือทุกคนรีบย่อตัวลงนั่งยองๆ (ไม่ต้องกระโดด) การนั่งให้นั่งลงบนซ่นเท้าซึ่งเขย่งอยู่ หน้าแหงนเชิดเล็กน้อย ส่วนมือทั้งสองเหยียดชี้ลงสู่พื้นดิน ห่างกันเล็กน้อยอยู่ระหว่างเข่า ซึ่งแบะออกเล็กน้อย นิ้วหัวแม่มือกดนิ้วก้อยกับนิ้วนางไว้ เหลือเพียงนิ้งชี้กับนิ้วกลาง ๒ นิ้ว เท่านั้น นิ้วที่ชี้ชิดติดกันและแตะดิน (คล้ายสุนัขป่านั่งชันเข่า แหงนหน้าเห่าหอน)

ผู้กำกับฯหงายฝ่ามือขึ้นอีกครั้ง แล้วเอามือลงอยู่ข้างตัวตามปกติ ลูกเสือเมื่อเห็นสัญญารหงายฝ่ามือชึ้นก็ร้องพร้อมกันดังๆว่า " อา - เค - ล่า - เรา - จะ - ทำ - ดี - ที่ - สุด " เมื่อสิ้นเสียงร้อง ให้ทุกคนกระโดดขึ้นยืนเท้าชิด ส่วนมือทั้งสองข้างที่นิ้วยังคงจับกันเหลือ ๒ นิ้ว ให้ยกขึ้นไปข้างบนศรีษะ ประมาณเหนือใบหูทั้ง ๒ ข้าง ชิดใบหู ซึ่งจะเหมือนหูของสุนัข (ศอกเฉียงออกไปข้างๆพอสบาย)นิ้งชี้กับนิ้วกลางชี้ขึ้น นายหมู่ที่ทำหน้าที่เป็นหมู่บริการ จะกล่าวออกมาดังๆ 3 ครั้ง ว่า " จงทำดี จงทำดี จงทำดี " ในขณะที่กล่าวครั้งแรกให้หันหน้าไปท้างซ้ายก่อน พอครั้งที่ 2 หันหน้าตรง ครั้งที่ 3 หันไปทางขวา หันเพียงหน้าไม่หันตัวและไม่ผงกศรีษะ

เมื่อกล่าวจบลูกเสือทุกคนจะลดมือซ้ายลงแนบกับตัวปกติ ส่วนมือขวาลดลงอยู่ในท่าวันทยหัตถ์ นิ้วชี้กับนิ้วกลางต้องห่างกัน ผู้กับฯกับทำวัทยาหัตถ์รับ แล้วร้องพร้อมกันว่า " เราจะทำดี จะทำดี จะทำดี " เสร็จแล้วลดมือลงอยู่ในท่าตรง เมื่อลูกเสือกล่าวจบผู้กำกับเอามือลงพร้อมลูกเสือและกล่าวว่า " ขอบใจ" เป็นอันเสร็จพิธีแกรนด์ฮาวล์

การทำวันทยหัตถ์ของผู้กำกับฯและรองผู้กำกับฯจะทำ 2 นิ้วเหมือนลูกเสือ

การเปิด ประชุมกอง ลูกเสือสำรอง

พระบิดาแห่งลูกเสือไทย

เมื่อเสร็จการทำแกรนด์ฮาวล์แล้วก็ทำการเปิดประชุมกองเพื่อเริ่มเรียนตามแผนการสอนต่อไป โดยผู้กำกับฯสั่งว่า " แพคตรง เตรียมเชิญธงชาติ "ผู้ทำหน้าที่เชิญธงชาติวิ่งออกมา 2 คน ยืนห่างจากเสาธงชาติ 3 ก้าว แล้วทำวันทยาหัตถ์ คนทางขวาก้าวไปแก้เชือกผูกธงชาติ ถอยกลับมาส่งเชือกอีกด้านหนึ่งให้คนทางซ้าย ยืนอยู่ในท่าตรง

เมื่อพร้อมแล้วผู้กำกับฯสั่ง " แพค เคารพธงชาติ วันทยหัตถ์ " (บอกรวดเดียว) ทุกคนรวมทั้งผู้กำกับฯทำวันทยหัตถ์ หมู่บริการนำร้องเพลงชาติทุกคนร้องพร้อมกัน จนจบเพลง การชักธงขึ้นแขนต้องเหยียดตรงขึ้น เชือกผูกธงต้องตึงทั้ง 2 ด้าน ผู้ที่อยู่ทางขวารับเชือกจากคนทางซ้ายก้าวเข้าไปผูกธงชาติ เสร็จก้าวถอยกลับมาทำวันทยหัตถ์ ทำขวาหันวิ่งกลับไปประจำหมู่แล้วทำวันทยหัตถ์เหมือนคนอื่น ผู้กำกับฯสั่ง " มือลง" ทุกคนเอามือลงพร้อมกัน ( การทำวันทยหัตถ์ของผู้กำกับและรองผู้กำกับฯจะทำ 3 นิ้ว

เมื่อเชิญธงชาติเสร็จผู้กำกับฯสั่ง " ถอดหมวก สวดมนต์ " ทุกคนถอดหมวกหมู่บริการนำสวดมนต์ ผู้นับถือศาสนาอื่นยืนสงบ เมื่อสวดมนต์จบ ผู้กำกับสั่ง " สงบนิ่ง" ลูกเสือก้มหน้าลงปล่อยมือลงตามสบายจับหมวกด้วยมือทั้ง 2 การสงบนิ่งใช้เวลาประมาณ 1 นาที เสร็จแล้วสั่ง " สวมหมวก ตามระเบียบพัก"

ผู้กำกับฯสั่ง "เชิญนายหมู่ตรวจสุขภาพ........(ฟัน,เล็บ,ผม)." นายหมู่ก้าวออกมาข้างหน้า ๓ ก้าว แล้วกลับหลังหัน รองนายหมู่วิ่งมาทางด้านหลังทำหน้าที่แทนนายหมู่

รองนายหมู่สั่ง " หมู่.....ตรง , " รองนายหมู่ก้าวมา ๑ ก้าวทำวันทยาหัตถ์ รายงานว่า " หมู่......พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" เสร็จแล้วถอยกลับที่เดิม นายหมู่ก้าวไป ๑ ก้าว ตรวจรองนายหมู่เสร็จแล้วก้าวไปทางด้าน ขวาตรวจคนถัดไป รองนายหมู่ก้าวออกมาตามนายหมู่โดยอยู่ทางด้านซ้ายของนายหมู่ หากนายหมู่เห็นข้อบกพร่องของลูกเสือก็บอกกับรองนายหมู่ ตรวจจนครบทุกคน รองนายหมู่วิ่งกลับไปประจำที่ นายหมู่กลับไปยืนตรงหน้ารองนายหมู่ รองนายหมู่กล่าว " ขอบคุณครับ" นายหมู่กลับหลังหันวิ่งไปยืนตรงหน้าผู้กำกับฯ รอจบครบทุกหมู่

นายหมู่ที่ยืนหัวแถวสั่ง " ตรง" ผู้กำกับฯรับรายงานการตรวจสุขภาพนายหมู่ เสร็จแล้ว นายหมูก้าวออกไปข้างหน้าทำวันทยาหัตถ์ แล้วรายงานผลการตรวจลูกหมู่ จนครบทุกหมู่ เสร็จแล้วนายหมู่คนเดิมสั่ง ทำความเคารพ ขวาหันแล้ววิ่งกลับประจำหมู่ รองนายหมู่วิ่งกลับประจำที่เดิม

เมื่อเสร็จพิธีการแล้วผู้กำกับฯหรือรองผู้กำกับฯก็นัดหมายลูกเสือเพื่อแยกไปเรียนตามแผนการสอนที่ได้กำหนดไว แล้วสั่ง " แพค แยก"

การปิด ประชุมกอง ลูกเสือสำรอง

ผู้กำกับเรียกลูกเสือเข้าแถวเป็นวงกลมแบบเดียวกับการทำแกรนด์ฮาวล์ คือเรียกเป็นวงเล็กก่อนแล้วขยายวงเป็นวงใหญ่

ผู้กำกับฯสั่ง "จัดแถว" เมื่องเรียบร้อยแล้วสั่ง " นิ่ง , ตามระเบียบพัก " ผู้กำกับฯนัดหมายเรื่องที่จะเรียนในสัปดาห์ต่อไปหรือนัดหมายเรื่องอื่นๆ

ผู้กำกับฯสั่ง "เชิญนายหมู่ตรวจเครื่องแบบ." นายหมู่ก้าวออกมาข้างหน้า ๓ ก้าว แล้วกลับหลังหัน รองนายหมู่วิ่งมาทางด้านหลังทำหน้าที่แทนนายหมู่

รองนายหมู่สั่ง " หมู่.....ตรง" รองนายหมู่ก้าวมา ๑ ก้าว ทำวันทยหัตถ์ รายงานว่า " หมู่......พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" เสร็จแล้วถอยกลับที่เดิม นายหมู่ก้าวไป ๑ ก้าว ตรวจรองนายหมู่ด้านหน้าแล้ว สั่งรองนายหมู่กลับหลังหัน ตรวจทางด้านหลัง แล้วสั่งกลับหลังหัน เสร็จแล้วก้าวไปทางด้าน ขวาตรวจคนถัดไป รองนายหมู่ก้าวออกมาตามนายหมู่โดยอยู่ทางด้านซ้ายของนายหมู่ หากนายหมู่เห็นข้อบกพร่องของลูกเสือก็บอกกับรองนายหมู่ ตรวจจนครบทุกคน ทางด้านหน้าแล้วเดินอ้อมไปตรวจทางด้านหลังลักษณะเดียวกับตรวจด้านหน้า จนครบรองนายหมู่วิ่งกลับไปประจำที่ นายหมู่กลับไปยืนตรงหน้ารองนายหมู่ รองนายหมู่กล่าว "ขอบคุณครับ" นายหมู่กลับหลังหันวิ่งไปยืนตรงหน้าผู้กำกับฯ รอจบครบทุกหมู่

นายหมู่ที่ยืนหัวแถวสั่ง " ตรง" ผู้กำกับฯตรวจเครื่องแบบนายหมู่ เสร็จแล้ว นายหมูก้าวออกมาและทำวันทยาหัตถ์รายงานผลการตรวจลูกหมู่ จนครบทุกหมู่ เสร็จแล้วนายหมู่คนเดิมสั่ง ทำความเคารพ ขวาหันแล้ววิ่งกลับประจำหมู่ รองนายหมู่วิ่งกลับประจำที่เดิม

ผู้กำกับสั่ง เชิญหมู่บริการเชิญธงลง ผู้ทำหน้าที่เชิญธงขึ้นออกมาเชิญธงลง

ผู้กำกับสั่ง " แพค เลิก "ลุกเสือทุกคน ทำวันทยาหัตถ์และกล่าวว่า " ขอบคุณครับ" เสร็จพิธีการปิดประชุมกองในคาบเรียนวิชาลูกเสือ

การเปิด การประชุมกองลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ

ผู้กำกับฯลูกเสือเรียกลูกเสือเข้าแถวรูปครึ่งวงกลมหน้าเสาธงนายหมู่ที่ ๑ อยู่ตรงซ้ายมือของผู้กำกับฯ รองนายหมู่ หมู่สุดท้ายอยู่ตรงขวามือของผู้กำกับฯ ระยะห่างระหว่างหมู่ ๑ ช่วงแขน ระยะห่างภายในหมู่ ๑ ศอก

ผู้กำกับฯสั่ง "จัดแถว" เมื่อเรียบร้อยแล้วสั่ง " นิ่ง , ตามระเบียบพัก " ผู้กำกับฯนัดหมายผู้เชิญธงชาติและหมู่บริการนำร้องเพลงชาติ สวดมนต์ แล้วสั่ง " กองตรง , เชิญหมู่บริการ " ผู้กำกับฯก้าวถอยกลับไปยืนมางขวาของเสาธง ผู้ทำหน้าที่เชิญธงชาติ ๒ คน ฝากไม้ง่าม(ไม้พลอง)ไว้กับคนทางขวามือ แล้ววิ่งออกมายืนหน้าเสาธงทำความเคารพด้วยการทำวันทยาหัตท์ คนทางขวาก้าวไปแก้เชือกผูกธง ส่งเชือกอีกด้านหนึ่งให้คนทางซ้ายมือ ทุกคนอยู่ในท่าตรง

ผู้กำกับฯสั่ง " เคารพธงชาติ วันทยาวุทธ" ทุกคนทำวันทยาวุธ ผู้กำกับฯทำวันทยหัตท์ หมู่บริการนำร้องเพงชาติ ทุกคนร้องพร้อมกัน เมื่อจบ คนทางขวามือนำเชือกไปผูก แล้วถอยกลับมาทำวันทยหัตท์ ขวาหัน วิ่งกลับประจำที่ ผู้กำกับฯสั่ง " เรียบอาวุธ , ถอดหมวกพนมมือ" ผู้ที่นับถืศาสนาอื่นก้าวถอยหลังไป ๑ ก้าวอยู่ในอาการสงบ หมู่บริการนำสวดมนต์ เมื่อจบ ลูกเสือก้าวกลับมาประจำที่ ผู้กำกับฯสั่ง " ลูกเสือสงบนิ่ง ๑ นาที " เมื่อครบผู้กำกับสั่ง " สวมหมวก,ตามระเบียบพัก"

ผู้กำกับฯสั่ง "เชิญนายหมู่ตรวจสุขภาพ........(ฟัน,เล็บ,ผม)." นายหมู่ก้าวออกมาข้างหน้า ๓ ก้าว แล้วกลับหลังหัน รองนายหมู่วิ่งมาทางด้านหลังทำหน้าที่แทนนายหมู่

รองนายหมู่สั่ง " หมู่.....ตรง , วันทยาวุธ" รองนายหมู่ก้าวมา ๑ ก้าว รายงานว่า " หมู่......พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" เสร็จแล้วถอยกลับที่เดิม สั่ง " เรียบอาวุธ" นายหมู่ก้าวไป ๑ ก้าว ตรวจรองนายหมู่เสร็จแล้วก้าวไปทางด้าน ขวาตรวจคนถัดไป รองนายหมู่ก้าวออกมาตามนายหมู่โดยอยู่ทางด้านซ้ายของนายหมู่ หากนายหมู่เห็นข้อบกพร่องของลูกเสือก็บอกกับรองนายหมู่ ตรวจจนครบทุกคน รองนายหมู่วิ่งกลับไปประจำที่ นายหมู่กลับไปยืนตรงหน้ารองนายหมู่ รองนายหมู่สั่ง "วันทยาวุธ,ขอบคุณครับ" นายหมู่กลับหลังหันวิ่งไปยืนตรงหน้าผู้กำกับฯ รอจบครบทุกหมู่

นายหมู่ที่ยืนหัวแถวสั่ง " ตรง , วันทยาวุทธ , เรียบอาวุธ" ผู้กำกับฯตรวจสุขภาพนายหมู่ เสร็จแล้ว นายหมู่รายงานผลการตรวจลูกหมู่ เสร็จแล้วนายหมู่คนเดิมสั่ง ทำความเคารพ ขวาหันแล้ววิ่งกลับประจำหมู่ รองนายหมู่วิ่งกลับประจำที่เดิม

เมื่อเสร็จพิธีการแล้วผู้กำกับฯหรือรองผู้กำกับฯก็นัดหมายลูกเสือเพื่อแยกไปเรียนตามแผนการสอนที่ได้กำหนดไว้

การปิด การประชุมกองลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ

ผู้กำกับฯลูกเสือเรียกลูกเสือเข้าแถวรูปครึ่งวงกลมหน้าเสาธงนายหมู่ที่ ๑ อยู่ตรงซ้ายมือของผู้กำกับฯ รองนายหมู่ หมู่สุดท้ายอยู่ตรงขวามือของผู้กำกับฯ ระยะห่างระหว่างหมู่ ๑ ช่วงแขน ระยะห่างภายในหมู่ ๑ ศอก

ผู้กำกับฯลูกเสือเรียกลูกเสือเข้าแถวรูปครึ่งวงกลมหน้าเสาธงนายหมู่ที่ ๑ อยู่ตรงซ้ายมือของผู้กำกับฯ รองนายหมู่สุดท้ายอยู่ตรงขวามือของผู้กำกับฯ ระยะห่างระหว่างหมู่ ๑ ช่วงแขน ระยะห่างภายในหมู่ ๑ ศอก

ผู้กำกับฯสั่ง "จัดแถว" เมื่องเรียบร้อยแล้วสั่ง " นิ่ง , ตามระเบียบพัก " ผู้กำกับฯนัดหมายเรื่องที่จะเรียนในสัปดาห์ต่อไปหรือนัดหมายเรื่องอื่นๆ

ผู้กำกับฯสั่ง "เชิญนายหมู่ตรวจเครื่องแบบ." นายหมู่ก้าวออกมาข้างหน้า ๓ ก้าว แล้วกลับหลังหัน รองนายหมู่วิ่งมาทางด้านหลังทำหน้าที่แทนนายหมู่

รองนายหมู่สั่ง " หมู่.....ตรง , วันทยาวุธ" รองนายหมู่ก้าวมา ๑ ก้าว รายงานว่า " หมู่......พร้อมที่จะรับการตรวจแล้วครับ" เสร็จแล้วถอยกลับที่เดิม สั่ง " เรียบอาวุธ" นายหมู่ก้าวไป ๑ ก้าว ตรวจรองนายหมู่ด้านหน้าแล้ว สั่งรองนายหมู่กลับหลังหัน ตรวจทางด้านหลัง แล้วสั่งกลับหลังหัน เสร็จแล้วก้าวไปทางด้าน ขวาตรวจคนถัดไป รองนายหมู่ก้าวออกมาตามนายหมู่โดยอยู่ทางด้านซ้ายของนายหมู่ หากนายหมู่เห็นข้อบกพร่องของลูกเสือก็บอกกับรองนายหมู่ ตรวจจนครบทุกคน ทางด้านหน้าแล้วเดินอ้อมไปตรวจทางด้านหลังลักษณะเดียวกับตรวจด้านหน้า จนครบรองนายหมู่วิ่งกลับไปประจำที่ นายหมู่กลับไปยืนตรงหน้ารองนายหมู่ รองนายหมู่สั่ง "วันทยาวุธ,ขอบคุณครับ" นายหมู่กลับหลังหันวิ่งไปยืนตรงหน้าผู้กำกับฯ รอจบครบทุกหมู่

นายหมู่ที่ยืนหัวแถวสั่ง " ตรง , วันทยาวุทธ , เรียบอาวุทธ" ผู้กำกับฯตรวจเครื่องแบบนายหมู่ เสร็จแล้ว นายหมู่รายงานผลการตรวจลูกหมู่ เสร็จแล้วนายหมู่คนเดิมสั่ง ทำความเคารพ ขวาหันแล้ววิ่งกลับประจำหมู่ รองนายหมู่วิ่งกลับประจำที่เดิม

ผู้กำกับสั่ง เชิญหมู่บริการเชิญธงลง ผู้ทำหน้าที่เชิญธงขึ้นออกมาเชิญธงลง

ผู้กำกับสั่ง " กองตรงแยก" เสร็จพิธีการปิดประชุมกองในคาบเรียนวิชาลูกเสือ