กลับสู่ Home

Amoxycillin + Clavulanate potassium

ข้อบ่งใช้

ยานี้คือ Amoxycillin ที่ผสมยาชื่อ Clavulanate เข้าไป โดยมีประโยชน์ที่สำคัญคือ ทำให้สามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่ดื้อต่อ Amoxycillin ได้ แต่ก็เฉพาะเจาะจงกับการดื้อที่มีกลไกแบบที่เชื้อแบคทีเรียนั้นสร้าง beta-lactamase เท่านั้น ( ดังนั้นจึงไม่ได้หมายความว่า ยานี้สามารถครอบคลุมเชื้อแบคทีเรียทุกชนิดในโลกนี้ ) ดังนั้นจึงอยากจะให้ใช้ยานี้อย่างตระหนักว่า เชื้อแบคทีเรียอาจพัฒนาขึ้นอีกขั้นหนึ่งจนกระทั่งดื้อยานี้ได้อีก โดยการหลีกเลี่ยงไม่ใช้ยานี้อย่างพร่ำเพรื่อ และเมื่อจำเป็นต้องใช้ขึ้นมา ก็พยายามใช้ให้ยาวนานเพียงพอที่จะกำจัดเชื้อแบคทีเรียได้หมด (อย่างน้อย 10-14 วัน)

ขนาดการใช้

เด็ก
  • ครั้งละ 20-40 mg/kg/day (โดยคิดที่เนื้อยา Amoxycillin) โดยแบ่งให้วันละ 3 ครั้ง ห่างกันแต่ละมื้อประมาณ 8 ชั่วโมง เพิ่มขนาดยาได้เป็น 50-100 mg/kg/day ในกรณีการติดเชื้อรุนแรง
ผู้ใหญ่
  • ครั้งละ 250-500 mg (โดยคิดที่เนื้อยา Amoxycillin) ทุก 8 ชั่วโมง
  • กรณีป้องกัน bacterial endocarditis ให้ยา ครั้งเดียว 2000 mg ก่อนการผ่าตัด 1 ชั่วโมง
  • กรณีฆ่าเชื้อ H. pylori : ครั้งละ 250-500 mg วันละ 3 ครั้ง ร่วมกับยาอื่นๆ ได้แก่ metronidazole, bismuth subsalicylate, H2-receptor antagonist, proton pump inhibitors

ยานี้สามารถให้ได้ทั้งก่อน และ หลังอาหาร แต่ถ้ารู้สึกไม่สบายท้อง ให้ทานยาหลังอาหาร

ข้อห้ามใช้

ผู้ที่แพ้ยานี้ หรือแพ้ยาในกลุ่ม penicillins, clavulanic acid

ข้อควรระวัง

ผลข้างเคียง

ปานกลาง ไข้, ผื่น, ลมพิษ, ตกขาวจากเชื้อรา
พบน้อย ปวดศีรษะ, ท้องอืด, ไม่สบายในช่องท้อง

ข้อควรทราบ