กลับสู่ Home

ท่านอนคว่ำ

    กระดูกสันหลังระดับเอวจะแอ่นมาก ซึ่งจะทำให้ปวดหลังได้มากที่สุด เป็นท่าต้องห้าม

นอนหงาย

    ท่านอนหงายเหยียดขาตรง กระดูกสันหลังแอ่นอยู่ แต่ไม่มากเท่าท่านอนคว่ำ ซึ่งทำให้ปวดหลังได้เช่นกัน

ท่านอนหงายที่ถูกต้อง

ท่านอนหงายที่ถูกต้อง

    อาจแก้ไขได้ง่ายๆ โดยใช้หมอนข้างใบใหญ่หนุนใต้โคนขาเอาไว้ จะทำให้สะโพกและเข่างอเล็กน้อย ซึ่งจะเป็นผลให้กระดูกสันหลังหายแอ่น แบนติดที่นอน

ท่านอนตะแคง

นอนตะแคง

เป็นท่าที่ดีที่สุด แต่ต้องระวังเพราะในท่านอนตะแคง เราอาจจะนอนให้กระดูกสันหลังแอ่นก็ได้ แบนก็ได้ ฉะนั้นควรนอนให้ขาล่างเหยียดตรง ขาบนงอ สะโพกและเข่ากอดหมอนข้างไว้ทำหลังให้โก่งเล็กน้อย

 

กลับสู่ Home