Impuls

Nordsjællandsk Kunstgruppe

Velkommen til Impuls.Niels Lolle

Jeg har et voldsomt behov for at arbejde med farver. Et behov som gør mig rastløs. Jeg har altid lyst til at male et nyt billede, men føler mig forpligtet til først at afslutte det igangværende. Adskillige af mine billeder, har jeg arbejdet på i mange uger. Jeg har fra barndommen været optaget af billeder og af at tegne. I 11-års alderen var jeg første gang på Færøerne. (Min far var chef for marinedistrik- tet). Det følgende år tilbragte jeg atter min sommerferie her. Sammenlagt tilbragte jeg 4 måneder, dels på land, dels til søs, hvor jeg fik mulighed for at sejle med fiskeriinspektionen ombord i en "y-kutter". På disse sejlture skærpedes interessen for tegning og maling. Ikke mindst lysets intensitet betog mig. Her var virkelig tale om kontraster, hvor de vældige forrevne fjelde bryder et enormt havområde. Her fik jeg oplevelsen af hvordan lyset, farverne og den storslåede natur påvirker et ungt menneskes oplevelse af omverdenen. 2 gange oplevede jeg grindedrab i Thorshavn, ikke mindst dette sceneri vil jeg aldrig glemme. Det var indtryk der brændte fast i min bevidsthed. Det er mange år siden; men ikke mindst lyset og reflekserne er stadig lyslevende på nethinden. Andre ting der har påvirket mig, er min barndom i sommerhuset, umiddelbart op ad havnen i Gilleleje, her har jeg tilbragt de fleste weekends og ferier, fra jeg var 4 år, afbrudt af opholdet på Færøerne, og senere en periode på 6-7 år på Thurø. Her blev jeg udlært bådebygger. De seneste 18 år har min familie og jeg boet i Gadevang, umiddelbart op til Grib Skov. Disse forskellige indtryk er forudsætningen for, at jeg oplever, og beskriver mine oplevelser, tanker og fantasier, med oliefarver på masonite og lærred. Kombinationen af træer, træ som forarbejdet materiale, hav, lys og reflekterende lysflimmer, er årsagen til, at jeg i dag arbejder, dels med træer og dels med maritime motiver. For øjeblikket specielt hav og havnemiljøer. Fiskeren som arketype indgår for tiden i mine billeder, som handler om Gilleleje havn. Lyset, dets brydning, flimmeret, reflekserne, vandet, havnen som arbejdsplads og mine egne associationer og fabuleren, får en central placering i mit forsøg på at konvertere oplevelsen til billeder. Min teknik svinger fra det pointillistiske til den brede penselføring. Jeg arbejder meget med blandingsfarver, ofte lag på lag, og indimellem med en transparent lys irkning. Jeg eksperimen terer dels med at bevæge mig rundt på billedet med små nuancer som virkemiddel; men kontraster forekommer også.
Niels Lolle
Gammelvej 5
Gadevang
DK-3400, Hillerød
+45  42251255

Return!

My local time (reload for updating; please)


This page hosted by GeoCities Get your own Free Home Page