Historic Canoes of the Maori & Moriori people 925-1350 AD


RESOURCE: ©Te Rangi Hiroa, Sir Peter Buck (K.C.M.G., D.S.O., M.A., Litt.D., M.D., Ch.B.)., "The Coming of the Maori"., (1949)., Whitcombe & Tombes Ltd., Chch.

NOTE: acquired from the East Coast, West Coast and Ngai Tahu wharewananga. Counted by 25yrs per generation.


Discoverer of NZ:
 
Yr-AD  CANOE NAME  Commander Priest Departure Point Landed at  Settled 
925  MATAHORUA  Kupe  - (Hawaiki)  Whanganui-a-tara (Wellington) Hokianga-nui-a-Kupe (Hokianga) 
925  TAHIRIRANGI  Ngake (Ngahue) - (Hawaiki)  Whanganui-a-tara (Wellington) Hokianga-nui-a-Kupe (Hokianga)


Moriori: (Rekohu - now Chatham Islands (536 miles west of Christchurch))

"Ka toto au!" Nunukuwhenua's Law

The First settlers were descended from Te Aomarama and Rongomaiwhenua (Moriori for Sky Father & Earth Mother)
 
Yr-AD  CANOE NAME  Commander Priest Departure Point Landed at  Settled 
1200 RANGI HOUA  Te Rakiroa  Te Honeke  Wheteina tribe (Hawaiki) Smashed against rocks on N.coast of Rekohu Rekohu
1200  RANGI MATA  Mihiti Rongopapa  Wheteina tribe (Hawaiki) N.Coast of Rekohu  Rekohu
1250  OROPUKE  Moe  - Rauru tribe (Hawaiki) Rekohu 
1350+  TANE (Tanewai?) Kahu - Rangitikei River (Aotearoa)  Kaingaroa or Tuku, Rekohu left for Aotearoa


First Maori Settlement NZ:- (East & West Coast Wananga)
 
Yr-AD  CANOE NAME  Commander Priest Departure Point Landed at  Settled 
- KAHUTARA  Maruiwi  - (Hawaiki)  Ngamotu (near New Plymouth) Taranaki
- TAIKORIA Ruatamore - (Hawaiki)  Ngamotu (near New Plymouth) Taranaki
- OKOKI Taitawaro  - (Hawaiki) Ngamotu (near New Plymouth) Taranaki
- - Pananehu  - (Hawaiki) Tamaki  (Hawaiki)
- - Pohokura (Taitawharo's brother) - - - (Hawaiki)


Second Maori Settlement NZ:-(East Coast Wananga)
 

Yr-AD  CANOE NAME  Commander Priest Departure Point Landed at  Settled 
1125 - Whatonga  Turahui  Pikopikoiwhiti Rangiatea (Ra'iatea Is) Left for Hawaiki 
1125  - Toitehuatahi (Toikairakau) - Pikopikoiwhiti  Rarotonga (Cook Is) Tamaki Makarau (Auckland Isthmus)
1125+ KURAHAUPO (Te Hawai)  Whatonga  Mahutonga  Pikopikoiwhiti  Rarotonga (Cook Is) 

Muriwhenua (North Cape)

Moharuru (Maketu) 
1126+ KURAHAUPO (Te Hawai) Whatonga Mahutonga Whakatane (NZ) Turanga (Poverty Bay) through Whanganui-a-Tara (Wellington harbour)
- TAHATUNA Manaia  Te Aowhaingaroa  Whaingaroa (Hawaiki) Mana Is (off Wellington coast) 
- TE ARATAWHAO Tamakihikurangi  Hoaki  Whakatane (NZ) Marutairangaranga (Hawaiki) returned on Matatua canoe 
- HOROUTA Kahukura (Toi's canoe) Rangituroua  Whakatane (NZ)  Huiakama (Hawaiki) returned during period of Fleet

* KURAHAUPO & OROUTAcanoe went to Hawaiki and returned to NZ during the 'main' fleet.


Third Maori Settlement NZ:-
 
Yr-AD  CANOE NAME  Commander Priest Departure Point Landed at  Settled 
- TE MAMARU Pou  - - Rangiaohoa Peninsula  -
- ARAITEURU - - - wrecked in Moeraki, Nth Otago, South Island -
- MOTUMOTUAHI Puatautahi  - - Whanganui  -
- PANGATORU Rakewanangaora  - - Whanganui  -
- W(H)AKARINGARINGA Mawakeroa  - - Whanganui  -
- RINGAUAMUTU Tamatearokai  - - Whanganui  -
- TAIREA - - - Whanganui  -
- ARIKIMAITAI - - - Patea  -
1125 RANGI-MATORU Hape  - - - -
1225  - Pae-rangi  Paoa  - - Whanganui
1225  NUKUTERE (whale) Paikea  - - Ahuahu (Gt Mercury Is) Whangara 

*Paikea came to NZ riding on the back of a whale, NUKUTERE 
Yr-AD  CANOE NAME  Commander Priest Departure Point Landed at  Settled 
*1350  HOROUTA Pawa  Kiwa  - Ahuahu (Gt Mercury Is)  through Turanganuiokiwa (Gisborne harbour) 
*1350  KURAHAUPO  Popoto (or Te Moungaroa?)  Ruatea  - Rangitahua (Kermadecs) through Auckland Peninsula 
1350  TE RIRINO Potoru  - Mahaena  Boulder - Bank on Nelson coast  -
1350  AOTEA Turi  Te Kapuatoro  Mahaena  Rangitahua (Kermedec Is) through Nth of Kawhia, Aotea (Raglan harbour) 
1350  MATAATUA (Toroa) Toroa  Tamakihikurangi  - Whakatane River  through Northland 
1350  TAINUI  Hoturoa  Rakataura  - near Maketu  (on the shores of Kawhia Harbour)
1350  PUKATEAWANUI Ruaeo  - - Ngapuna River ? -
1350  TE ARAWA  Tamatekapua  Ngatoroirangi  - Bay of Plenty,  through Maketu, Ngapuna River
1350  TOKOMARU  Whata  Rakeiora  - Bay of Plenty (BOP) and then Mokau River 
1350 TAKITIMU  Tamatea-ariki-nui  Ruawharo, Te Rongopatahi & Tupai Pikopikoiwhiti  Whangaparoa, Awanui  through Tauranga and Murihiku (South Is) 
1350 KARAERAE Tamatea (Tamateapokaiwhenua) - Waiau River (NZ) through Whanganui River,  on to Taupo 
- MAHUHU  Rongomai - - Whangaroa to  Kaipara Heads 
- MAMARI Nukutawhiti - - Hokianga Heads (N.Auckland)  -
- TE RUAKARAMEA  Te Uriparaoa  Papawi  - Mangonui  -
- WAIPAPA  Kaiwhetu  Wairere  - Rangiaohia (Doubtless Bay)  -
- TE RIUKAKARA - - - Whangaroa  -
- MOEKAKARA  - - - near Whangarei  -
- TE WAKATUWHENUA  - - - near Cape Rodney  -
- KAHU  Kahuti  - - -[ GENEoNZ - Maori | GENEoNZ - NZ ]

 

This page hosted by GEOCITIES Get your FREE Home Page©1949 Te Rangi Hiroa (Sir Peter Buck). All Rights Reserved.
Transcribed by A Whyte on 13 May, 1998. Last update: 01-Dec-2007
ONLINE SINCE 1998. MAINTAINED IN NZ.