Couleurs / Colors / Koul

DANBALA

Click for more complex vv

Langaj Danbala

Rite KONGO
(The Annayit Kongo family/ Fanmi Annayit Kongo)
Annayit Kongo Omi anba
Anba Wdo Sanyan Voude
Lisagbadja Awangansiye
Odi Odan Sobo Ayimado k a ki Wsiwe
Wsiwe

Rite NAGO
(The Annayit Senjan Blewoun family/ Fanmi Annayit Senjan Blewoun)
Annayit Senjan Blewoun
Bosi Danbala Go

Rite DANWONMEN
(The Danbala Wdo Djennke family/ Fanmi Danbala Wdo Djennke)
Adanyi Kdan
Adanyi Wdo
Annayit Go
Annayit kril konvi-Anba
Atjasou Danl
Ayida Do se
Bosi Danbala-To bol vit ge
Dan Wezo
Danbala Wdo Djennke
Danbala Wedo Eya Shalera
Danbala Wdo Ogan
Lisa Ganman
Manbo Atjasou Danl
Mawou Lisa
Odan Misan Wdo
Odan MitonYawe
Odan Wdo Yemen
Wedo Lisa Danman
Zany Kwala Deniye

Rite RADA
(The Danbala Wdo Tokan Miwaze family/ Fanmi Danbala Wdo Tokan Miwaze)
Adanyi Bokan
Adanyi Loko
Adanyi Mede
Annayit
Annayit kril
Ayida Wdo
Dan Ayida Wdo
Dan Misi Wdo
Danbala Do-Se
Danbala Kisi
Danbala Wdo Tenngi
Danbala Wdo Tokan Miwaze
Danbala Ynou
Danm Sala Vanty, Pasa Wili Men, Pasa Wili Bo
File Na Bde
Grann Adelayi Mede
Grann Danyi
Gwo Zen
Kwala Zangi Welo
Lakansyel File
Layi Tokan Mede
Lisa Aganman
Lisa Lisa e
Lisagbadja Ladogwesan
Manbo Gwo Nannan
Minis Odan
Misi Awzon
Nanni Ladogwesan
Ng Kadja Dantl Ywe
Ng Sensi Sens
Odan Kosi Kosa Ayika Soukan
Odan Lisagbadja
Odan Misi Ywe
Odan Misou Wdo
Odan Mitan Silibo Ayibobo
Odan Va Loko
Papa Lisa
Shalera
Wdo Tokan
Zenkouzen Nanni Bowa

Rite RADA
(The Ezili Dodo family/ Fanmi Ezili Dodo)
Zensou zen

Rite DANPETRO
(The Py Danbala family/ Fanmi Py Danbala)
Adanyi Gwe Bo Nayile
Adanyi Wlo
Annayit Koumbele
Danyi Bokan
Danyi Medi
Danbala Dan Misedo
Danbala Go
Danbala Laflanbo
Danbala To
Grann Adanyi Kdan
Grann Adanyi Wdo
Grann Dayannou
Kourn Djanman
Kwala Megi-e kwakwa
Moushe Py
Odan Gran Shimen
Odan Kisi
Odan Kisi Manyan, Kisi Gweli
Odan Okou Ywe
Omi Danbala Go
Py Balawe
Py Basiko
Py Danbala
Py Misole
Py Taye Lode
Zetwal File

| Home | Accueil |

Email:flavodoun@hotmail.com
This page hosted by

1 1