|A |B |C |D |E |F |G |H |I |J |K |L |M |N |O |P |Q |R |S |T |U |V |W |X |Y |Z

Tout Lwa-yo / List of Lwas

Révisé le 30-décembre-97

-J-

Lwa Famille Rite
Jan Boumba BOUMBA BOUMBA
Jan Braze ANMIN ANMIN
Jan Bwake ANMIN ANMIN
Jan Dantò EZILI DANPETRO
Jan Dogwe MARASA RADA
Jan Jimo MARASA DEREAL
Jan Mitsho OUNTÒ DANPETRO
Jan Penmba OUNTÒ PENMBA
Jan Petro GRANBWA DANPETRO
Jan Pyè Ibo IBO IBO
Jan Pyè Poungwe ZAWO KONGO MAZÒN
Jan Rasin MARINET KITA
Jan Simon Britis GEDE BANDA
Jan Zinga Moyo KANGA MASALA
Jan Zonbi Wi Wa BAWON BAWON
Janfilip Danpetro BOUMBA BOUMBA
Janpol Nago NAGO RADA
Jeneral Klèmèy AGWE KONGO
Jeneral Kriminèl ANMIN DANPETRO
Jeneral Kwashi Kwanmen SOBO BADE RADA
Jeneral Lento Fè LENTO DANPETRO
Jeneral Masyal SOBO BADE RADA
Jeneral Mayeto BOUMBA BOUMBA
Jeneral Ti Jan BOUMBA BOUMBA
Jete-Bliye Ranmase-Sonje BOUMBA BOUMBA

| Home | Accueil |

Vodoun Culture

http://www.vodoun.com = http://www.reocities.com/~flavodoun

e-mail : flavodoun@hotmail.com